Suomen Pankki: Euroalueen talouskasvu ei kiihdy merkittävästi lähivuosina – taantuman riski on olemassa

HELSINKI

Suomen Pankki arvioi, ettei euroalueen talouskasvu kiihdy merkittävästi lähivuosina. Pankin mukaan euroalue ei ole taantumassa, mutta kauppasota ja brexit lisäävät taantuman riskiä.

Euroalueen talouskasvu on vaimentunut yhden prosentin tuntumaan. Talouskasvu on heikentynyt eniten teollisuusvaltaisissa talouksissa kuten Saksassa.

Suomen Pankki uumoilee, että euroalueen teollisuuden heikkous voi alkaa heijastua työmarkkinoille ja palvelusektorille.

Talouskasvua on toistaiseksi ylläpitänyt suotuisa kehitys työmarkkinoilla. Suomen Pankki kertoo, että euroalueen työttömyysaste on laskenut jo suunnilleen finanssikriisiä edeltävälle tasolle.

Suomen Pankki esitti arvionsa esitellessään tuoreimman Euro & talous -julkaisun. Julkaisu ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Pohjainflaatio pysynyt paikallaan jo kuusi vuotta

Kituliaan talouskasvun lisäksi Euroopan keskuspankin EKP:n inflaatiotavoite hieman alle kaksi prosenttia on jäämässä haaveeksi lähivuosina. Sen vuoksi korot pysyvät alhaisina vielä pitkään.

EKP:n tuoreimman ennusteen mukaan inflaatio hidastuu ensi vuonna 1 prosenttiin ja kiihtyy 1,5 prosenttiin vuonna 2021. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

Suomen Pankin mukaan pohjainflaatio, joka kuvaa talouden keskipitkän aikavälin hintapaineita, on pysynyt jo kuuden vuoden ajan noin 1 prosentissa. Euroalueen työttömyysasteen lasku ja palkkojen nousuvauhdin voimistuminen eivät ole toistaiseksi johtaneet pohjainflaation kiihtymiseen.

Kommentoi

  • Uutiset
  • Urheilu
  • Videosarjat