Seinäjoen kirjaston peruskorjaus ehdolla Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon saajaksi – Katso lista palkituista suomalaista kohteista kautta aikojen

Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen saajaksi on ehdolla tänä vuonna neljä suomalaista kohdetta. Konservointiluokassa palkintoa haetaan eduskuntatalon (J.S. Sirén 1931) ja Seinäjoen kirjaston (Alvar Aalto 1965) peruskorjaushankkeille.

Euroopan unionin ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnot jaetaan yhdistetysti vuosittain kulttuuriperintöä säilyttäville hankkeille Euroopassa.

Palkittujen 30 hankkeen joukosta valitaan seitsemän Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan nettiäänestyksen avulla yleisön suosikiksi.

Aallon kirjaston tilat alkuperäiseen asuunsa

Palkintoesityksen tehnyt Alvar Aalto -säätiö kertoo Seinäjoen kirjaston peruskorjauksesta näin:

"Seinäjoen kirjastolle valmistui ansiokasta nykyarkkitehtuuria edustava uudisrakennus JKMM Arkkitehtien suunnitelmien mukaan 2012. Tämä mahdollisti vuonna 1965 valmistuneen, Alvar Aallon toimiston suunnitteleman kirjaston sittemmin kalustusmuutoksilla ahtautuneiden tilojen palauttamisen alkuperäiseen asuunsa.

Seinäjoen kaupunki ja kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi jatkoivat kirjastokokonaisuuden uudistamista arkkitehtonisesti kunnianhimoisella rakennuttamisen linjalla, ja Aalto-kirjaston peruskorjauksen kaikki päätökset tehtiin alkuperäisratkaisuja kunnioittaen.

Talotekniikka uusittiin kohteen ehdoilla. Rakennusosien ja kalusteiden konservoinnin laatu ja kustannukset hallittiin eriyttämällä ne kokonaisurakasta kaupungin omaksi työksi. Kellarivarastossa vuosikymmeniä maanneet lukusalin kalusteet palautettiin valaisimineen alkuperäisille paikoilleen.

Restauroinnin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasivat modernin arkkitehtuurin korjaussuunnittelussa monipuolisesti kunnostautuneet arkkitehdit Tapani Mustonen ja Olli Helasvuo . Kirjaston restauroinnissa kaupungin rakennuttamisen aktiivinen ja ymmärtävä ote yhdistyi pätevien korjaussuunnittelijoiden näkemysten kanssa.

Korjausten kokonaiskustannukset olivat alkuperäisen budjetin mukaiset, 1 300 euroa kerrosalaneliömetriä kohden. Kaupunki jatkaa Aalto-keskuksen muiden rakennusten korjauksia samoja tavoitteita noudattaen."

Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot

Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot European Heritage Awards/Europa Nostra Awards ovat alan korkein kunnianosoitus Euroopassa. Palkintoa voi hakea kulttuuriperintökohteen kunnostushankkeelle, merkittävälle tutkimus- tai digitointihankkeelle, yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautuneelle toiminnalle ja koulutukselliselle tai kulttuuriperintötietoisuutta lisäävälle hankkeelle. Hakemus voi koskea niin aineellista kuin aineetonta kulttuuriperintöä.

Palkittujen hankkeiden joukosta valitaan seitsemän Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan nettiäänestyksellä yleisön suosikiksi.

Europa Nostra on vastannut Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen jakamisesta vuodesta 2002 lähtien.

Palkitut suomalaiset kohteet kautta aikojen

Pääpalkinto (Grand Prize), 10 000 euron rahapalkinto (nimitys 2008 saakka palkinto "Prize"):

2018 Suomalaiset kulttuurikasvatussuunnitelmat ja Kulttuurivoltti-hanke. Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa lapsille ja nuorille kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta osana kunnan perusopetusta. Kulttuurivoltti-hankkeella onnistuttiin kasvattamaan suunnitelmien määrää.

2016 Adoptoi monumentti -hanke, Vapriikki, Tampere. Tuhannet pirkanmaalaiset ovat innostuneet paikallisesta kulttuuriperinnöstä ja adoptoineet mm. arkeologisia kohteita, rakennuksia ja rakennelmia. Vapriikki jakaa yhteisöille tietoa kohteista ja auttaa hyvien menetelmien valitsemisessa – puuttumatta liikaa toimintaan.

2009 Kesälahden kirkon kellotapuli. Ainutlaatuinen osa eurooppalaista puurakentamisen perintöä restauroitiin taidokkaasti – oppia vanhan katon rakennustavasta ottaen.

2002 Kierikkikeskus, Yli-Ii. Ainutlaatuinen kivikautta esittelevä ulkoilmamuseo.

Palkinto (Award, vuoteen 2008 saakka mitalli "Medal"):

2017 Paavo Nurmi Games. Juoksijalegendan elämäntyötä pidetään esillä jakamalla hänestä tietoa ja järjestämällä hänen elämäntyötään kunnioittavia urheilukilpailuja.

2012 Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle 2009–2012 -hanke. Tuupovaara-seuran ja ELY-keskuksen yhteishankkeessa restauroitiin 32 kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta ja 75 työllistettyä oppi rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön arvoja.

2009 Grotenfeltin suvun hautakappeli, Joroinen. Hautakappelin seinämaalausten huolellinen ja taitava restaurointi, jonka toteutti taidekonservaattori Jaana Paulus työryhmineen.

2007 Tapiolan uimahalli, Espoo. Aarne Ervin suunnitteleman uimahallin taitava tekniikan uusiminen, restaurointi ja laajennustyö 1960-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

2006 Helsingin yliopiston Porthania. Aarne Ervin suunnitteleman vuonna 1957 valmistuneen yliopistorakennuksen toiminnallinen uudistaminen ja restaurointi.

2000 Suomenlinna, Helsinki. Tärkeän historiallisen linnoituksen laaja, huolellisesti suunniteltu ja onnistunut korjaus- ja elävöitystyö.

1995 Turun konservatorio. Entisen köysitehtaan ja telakkahallin muuttaminen hienoksi ja tunnelmalliseksi musiikkitaloksi.

1992 Säätytalo, Helsinki. Vuonna 1891 säätyvaltiopäiviä varten rakennetun talon entisöinti ja konservointi perinteisin menetelmin ja materiaalein.

1987 Vanha Rauma. Vanhan kaupunginosan lukuisia rakennuksia käsittänyt hyvä entisöinti- ja uudistusohjelma.

Ulkomailla sijaitsevat palkitut suomalaishankkeet:

2015 Viipurin kirjaston restaurointi. Alvar Aallon vuonna 1935 valmistunut kirjasto on yksi hänen mestariteoksistaan. Poikkeuslaatuisen hienovarainen ja huolellisiin tutkimuksiin perustuva restaurointihanke sai kiitosta myös suomalaisten ja venäläisten välisestä hyvästä yhteistyöstä.

2005 Paanajärvi, Venäjä. Syrjäisessä Paanajärven kylässä sijaitsevien arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisten hirsirakennusten kunnostaminen perinteisin työmenetelmin.

2001 Villa Tammekann, Tartto, Viro. Alvar Aallon suunnitteleman alunperin omakotitaloksi suunnitellun Villa Tammekannin peruskorjaus, jonka Turun Yliopistosäätiö toteutti.

Kunniakirjat/erityismaininnat (kunniakirjoja jaettiin vuoteen 2008 saakka):

2018 Kansalliskirjaston peruskorjaus. Vuonna 1840 valmistuneen Engelin suunnitteleman kirjaston suojelumääräykset, rakennuksen symbolinen arvo, historia, materiaalien arvo ja merkitys kaupunkikuvassa asettivat vaatimustason rakennuksen kaikkien aikojen laajimmalle restaurointityölle.

2017 Valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventointi 2010–2015. Valtion metsissä dokumentoitiin yli 10 000 kohdetta, jotka sisälsivät yli 100 000 yksittäistä rakennetta. Vanhimmat kohteista olivat lähes 10 000 vuoden takaa ja nuorimmat 1960-luvulta.

2014 Padise–Vantaa keskiaikahanke (erityismaininta). Virolainen Padisen kunnan ja Vantaan kaupungin yhteishankkeessa Vantaan tutkimuskohteena olivat keskiaikaiset kylät ja virolaisten tavoitteena oli Padisen luostarin restaurointi- ja konservointityöt.

2012 Benito Casagrande (erityismaininta). Arkkitehti Benito Casagrande omistautuneesta toiminnasta Turun historiallisen keskustan säilyttämiseksi.

2012 Aallon paviljongin konservointileiri Venetsiassa. Konservaattoreiden työleiri Alvar Aallon suunnitteleman Paviljongin konservoimiseksi Venetsiassa.

2004 Visavuori, Valkeakoski. Kuvanveistäjä Emil Wikströmin (1864–1942) kansallisromanttisen taiteilijakodin ja ateljeen huolellinen ja hyvin dokumentoitu entisöinti.

1996 Sodankylän vanha kirkko. Vuonna 1689 rakennetun harvinaisen ja tärkeän puukirkon säilytys ja entisöinti.

1995 Vanha Porvoo. Toimet vanhan Porvoon säilymisen varmistamiseksi: jokivarren perustusten entisöinti, vanhojen katujen alentaminen ja uudelleenpäällystys ja ilmainen korjausneuvonta rakennusten omistajille.

1993 Leineperin ruukki, Ulvila. Kestävän kehityksen hengessä yksityisten omistajien yhdessä viranomaisten kanssa toteuttama 1700-luvun ruukin huolellinen entisöinti ja koko kylän elävöitys.

1991 Suvanto, Pelkosenniemi. Työ ainutlaatuisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kylän ja sitä ympäröivän maiseman säilyttämiseksi.

1990 Puu-Vallila, Helsinki. Puukaupunginosan säilytys ja entisöinti.

1988 Leijona- ja Sarvikuono-korttelit, Helsinki. 1700-luvulla rakennettujen, osoitteessa Aleksanterinkatu 20–24 ja 26–28, sijaitsevien kortteleiden huolellinen entisöinti ja elävöitys kaupalliseen ja hallinnolliseen käyttöön.

Suomeen myönnetyt apurahat:

2000 Fagervik, Inkoo. Apuraha Otto von Frenckellille Fagervikin kartanon orangerin restauroimiseksi.

Euroopan ympäristövuoden palkinto:

1988 Fiskars ja Billnäs, Pohja. Pohjan kunta palkittiin Euroopan ympäristövuoden 1988 Europa Nostra -palkinnolla Fiskarsin ja Billnäsin rautaruukkiyhdyskuntien säilyttämisestä. (Lähde: www.europanostra.fi)

EDIT 9.1.2018 kello 13:49 Juttuun lisätty palkitut suomalaiset kohteet kautta aikojen.

Kommentoi
Luetuimmat Etelä-Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Maakunnasta