Seamk leikkaa rajusti - nämä koulutusohjelmat lakkautetaan kokonaan

Rehtori Tapio Varmolan esityksessä opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimat 120 aloituspaikan vähennykset toteutettaisiin Seamkissa kahdella tapaa: osin koulutusohjelmia yhdistämällä, osin koulutusohjelmia lakkauttamalla. Aloituspaikkoja vähennettäisiin samalla sosiaali- ja terveysalaa lukuun ottamatta kaikilta aloilta.

Rehtorin esitys on lakkauttaa kaksi koulutusohjelmaa. Nämä ovat konservoinnin koulutusohjelma (15 aloituspaikkaa) kulttuurialalla ja metsätalouden koulutusohjelma (30 aloituspaikkaa) luonnonvara-alalla.

-Luopuisimme koulutustarjonnasta, jossa metsäalan koulutuksen työnjako valtakunnallisesti edellyttää muutoksia, ja konservointikoulutuksesta, jonka alueellinen vaikuttavuus ei ole suuri, rehtori Varmola perustelee.

Rehtori esittää ravitsemisalan restonomikoulutuksen säilyttämistä Seamkissa ja sen siirtämistä Kauhajoelta Seinäjoelle. Aloituspaikkamäärä vähenee kymmenellä 30 aloituspaikkaan.

-Pyrkimyksemme on luoda vahva ja monipuolinen, valtakunnallisesti merkittävä elintarvikealan koulutus- ja tutkimuskeskittymä Seinäjoelle ja Ilmajoelle, Varmola kuvailee.

Rehtorin esityksessä sosiaali- ja terveysala säilyttää kaikki 215 aloituspaikkaansa. Liiketalouden ja hallinnon alalta vähennetään 15 aloituspaikkaa, joten alalle jää 130 aloituspaikkaa. Tekniikan alan aloituspaikkoja vähennetään 15 paikalla 195 aloituspaikkaan. Kulttuurialan kahteen koulutusohjelmaan, kirjasto- ja tietopalveluun sekä kulttuuripalveluun, jää yhteensä 60 aloituspaikkaa. Alalta vähenee yhteensä 50 aloituspaikkaa koulutusohjelmien yhdistämisten ja lakkauttamisten myötä. Luonnonvara-alan 30 aloituspaikkamäärän vähennys kohdistuu lopetettavaan metsätalouden koulutusohjelmaan, joten maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa säilyy 60 aloituspaikkaa. Ravitsemisalalle jää 30 aloituspaikkaa.

Vähennykset astuisivat voimaan 1.1.2013 alkaen.

Lue aiheesta lisää torstain lehdestä!Luetuimmat Etelä-Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Etelä-Pohjanmaan uutiset

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Maakunnasta