Edelleen aivan liian moni kuoleva potilas jää ilman asianmukaista saattohoitoa – pelkkä vuoteen osoittaminen ei riitä

Perusterveydenhuollon johtavien lääkärien mukaan perustasoa vaativamman saattohoidon saatavuudessa on Suomessa puutteita ja suurta vaihtelua eri alueiden välillä.

Noin joka viides johtava lääkäri arvioi, että kuntalaisten käytettävissä ei ole tarjolla mitään tai ei riittävästi perustasoa vaativampia saattohoitopalveluita. Näiden terveyskeskusten alueella asuu yli 400 000 suomalaista.

Saattohoitoa koskevat tiedot kerättiin loka-marraskuussa 2018 osana terveyskeskusten johtaville lääkäreille tehtävää vuosittaista tutkimusta, joka kattaa koko maan tilanteen.

Tiedot julkistettiin torstaina Lääkäripäivillä.

"Pelkkä vuoteen osoitus ei riitä"

Perustason palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi erillisiä saattohoitoon tarkoitettuja vuodepaikkoja terveyskeskusten vuodeosastoilla, tehostetun palveluasumisen saattohoitopaikkoja tai kotisairaanhoitoa.

Perustasoa vaativammalla saattohoidolla tarkoitetaan esimerkiksi saattohoitoon erikoistuneita yksiköitä sairaaloissa, saattohoitokoteja tai sairaalatasoisia palveluita kotiin vietynä.

–Suomeen tarvitaan lisää saattohoidon erityistason yksiköitä, pelkkä vuoteen osoittaminen terveyskeskuksessa ei riitä. Suomalaisten ikärakenne on sellainen, että tämä asia on syytä ottaa tosissaan mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki liiton tiedotteessa.

Kuntien välillä eroja

Palvelujen saatavuudessa on alueellisia eroja. Pitkät etäisyydet hankaloittavat saattohoidon palvelujen järjestämistä erityisesti Pohjois-Suomessa. Kuntien välillä tilanne saattaa vaihdella suurestikin myös tiheämmin asutuilla alueilla.

Johtavien lääkärien mielestä keskeisimpiä saattohoitoa koskevia kehityskohteita ovat kotiin tarjottavien saattohoitopalvelujen ja kotisairaalatoiminnan kehittäminen, henkilöstön koulutuksen lisääminen sekä yhteistyön parantaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Erityisesti resurssivajaus, henkilökunnan vaihtuvuus, pitkät etäisyydet sekä saattohoitoon sopimattomat tilat nähtiin hankaloittavan saattohoidon kehittämistä.

–Kiireinen päivystyspoliklinikka ei ole oikea paikka saattohoitopotilaalle, joka tarvitsee ennen kaikkea rauhaa, hoivaa, huolellista kivun ja ahdistuksen lievitystä eikä suinkaan verikokeita tai röntgenkuvia, Myllymäki summaa.

Kommentoi
Luetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat kotimaan uutiset

  • Uutiset
  • Urheilu
  • Videosarjat