Tilaajalle

Pääkirjoitus: Kohtaanto-ongelmien läpi haasteellisiin juurisyihin – termipöhö pesiytynyt kieleen

Ymmärsitkö otsikon? Jos ymmärsit, kuulut todennäköisesti kansalaisten vähemmistöön. Julkiseen keskusteluun pesiytyneellä termitulvalla on sama tavoite kuin ammattisanastolla. Se pyrkii tiivistämään asiakokonaisuuksia yhteen sanaan, jonka kaikki ymmärtävät.

Säästäväisyys sanojen käytössä tuottaa kuitenkin usein tekstimassaa, jonka sisältö avautuu vain mielikuvituksella.

Hatunnoston ansaitsee Kela, joka on lähtenyt parantamaan tuottamiensa tekstien ymmärrettävyyttä. Ensi vuonna aloitettava tekstien kehittämisohjelma pyrkii eroon kapulakielestä, joka vaivaa muun hallinnon ohella myös meille kaikille tuttua virastoa.

Kela ei ole ensimmäistä kertaa asialla. Jo tämän vuosikymmenen alussa asiakaskirjeiden, etuuspäätösten ja lomakkeiden kieltä paranneltiin. Lakitekstit asettavat tosin rajat sille, miten kansanomaiseksi päätösten kieltä voidaan muokata.

Kielenhuolto ei ole vähäpätöinen ongelma, sillä vaikeaselkoinen virkakieli voi pahimmillaan olla asiakkaalle mahdotonta ymmärtää. Verkkoasioinnin lisääntyessä lomakkeiden täyttäminen voi olla tuskallista.

Kuntalehdessä (11/2019) viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo arvioi, että joissakin tapauksissa jopa kansalaisten oikeusturva on uhattuna. Suomessa on satojatuhansia lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista kärsiviä ihmisiä, joille tahmea virkakieli voi olla mahdotonta ymmärtää.

Media voi edistää tasa-arvoa toimimalla tulkkina viranomaisten ja kansalaisten välillä. Myös asiantuntijat voivat olla pinttyneitä erikoisalansa sanaston viljelijöitä. Median on oltava viestinviejänä ymmärrettävä, mutta aivan suoriksi mutkia ei tietenkään voi vetää.

Tuoreen hallituskriisin aikana korostui politiikan ammattikieli, jossa esimerkiksi luottamus-sana alkoi vesittyä yhdentekeväksi fraasiksi. Puolueiden viestintäkonsulttien kannattaisi korostaa asiakkailleen esiintymistaitojen ohella elävää kieltä. Tarkoitus kun ei ole uuvuttaa ja vieraannuttaa kuulijoita.

Maailmalla saa nyt eniten vastakaikua politiikan puhe, jossa arjen yksityiskohdat korvaavat joutavan termipöhön.

Kommentoi