Tilaajalle

Tiesitkö, kuinka paljon yksi sairauslomapäiväsi maksaa työnantajallesi? ”Tämä on valtava kustannus Suomessa”

SEINÄJOKI

Kela korvasi lähes 15 miljoonaa sairaslomapäivää koko maassa viime vuonna. Näistä mielenterveysongelmien vuoksi maksettuja sairaslomapäiviä oli noin 4,6 miljoonaa. Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot lisääntyivät puolella miljoonalla päivällä vuoteen 2017 verrattuna.

– Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Vuosina 2017–2018 kasvua tuli 27 prosenttia, työkykyjohtaja Kristiina Halonen eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta kertoo.

Halosen mukaan yhden työntekijän sairauspoissaolo maksaa työnantajalle karkeasti arvioiden noin 350 euroa päivältä.

– Tämä on valtava kustannus Suomessa, hän myöntää.

Myös työkyvyttömyys lähti Halosen mukaan kasvuun vuosia jatkuneen laskusuhdanteen jälkeen viime vuonna.

– Olemme tulleet noin kymmenen vuotta työkyvyttömyyseläkkeissä alaspäin. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kuitenkin kasvoi noin seitsemän prosenttia, hän sanoo.

Lähes puolet kasvusta johtuu Halosen mukaan mielenterveyssyistä. Kasvu näyttää hänen mukaansa jatkuvan myös tänä vuonna.

Työelämässä tapahtuvat muutokset ja lisääntyvät vaatimukset vaikuttavat Halosen mukaan siihen, että yhä useampi siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Myös nuorten elämänhallintaan liittyvät haasteet sekä häpeäleiman hälveneminen mielenterveyden häiriöiden ympäriltä vaikuttavat, hän toteaa.

Kaikki nämä haastavat Halosen mukaan työelämän johtamisen tulevaisuudessa.

– Työ muuttuu monella tavalla, tulevat uudenlaiset osaamisen vaateet sekä tehokkuusvaateet. Kaikilta meiltä vaaditaan yhä enemmän.

Tässä hyvällä sekä oikeudenmukaisella johtamisella on Halosen mukaan erittäin suuri merkitys. Myös ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen riittävän varhaisessa vaiheessa ovat Halosen mukaan tärkeää.

– On paljon edullisempaa tukea etukäteen, kun korjata haasteita jälkikäteen.

Tämä vaikuttaa Halosen mukaan työnantajan rooliin.

– Eli siihen, miten tunnistetaan organisaation haasteet sekä porukan haasteet, ja miten osataan kohdentaa toimenpiteet oikein.

Noin 80 prosenttia työntekijöistä voi Halosen mukaan hyvin.

– 15 prosentilla työkyky on jo syystä tai toisesta alentunut. Sitten ovat he, jotka ovat jo todella haasteellisessa tilassa.

On Halosen mukaan tärkeää, että heitä, joilla työkyky on jo alentunut, tuetaan riittävästi ja riittävän varhaisessa vaiheessa, että heidät saadaan takaisin työelämään.

Työkyvyn edistämisessä on Halosen mukaan otettava käyttöön kaikki keinot. Tämä on hänen mukaansa tehtävä yhteistyössä työterveyshuollon sekä työeläkelaitosten kanssa.

– Tehokas johtaminen työpaikoilla edistää työkykyä, ennaltaehkäisee sairauspoissaoloja ja vähentää työkyvyttömyyden kustannuksia.

Myös nuorten työllistymistä sekä kiinnittymistä työelämään on Halosen mukaan tuettava.

– Nuorten työkyvyttömyys tulee kaikkein kalleimmaksi. Jokainen menetetty nuori on liikaa, hän painottaa.

Työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin liki 2,5 miljardia euroa viime vuonna.

KommentoiLuetuimmat Etelä-Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Maakunnasta