Tilaajalle

Säästöt siirtävät osastohoitoa vaativat silmäpotilaat naistenosastolle Seinäjoen keskussairaalassa – ”Ei ole mitään syytä epäillä, ettei hoidontaso säilyisi korkealla tasolla”

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on päätetty, että alkuvuodesta 2020 Seinäjoen keskussairaalan silmäpoliklinikan leikkauspotilaita sijoitetaan sairaalan naistenosastolle.

Osastohoitoa tarvitsevat silmäpotilaat ovat tähän asti yöpyneet osastolla H12, mikä on usean eri kirurgisen alan yhteisosasto, kuten urologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmätautien sekä suu- ja leukakirurgian.

Taustalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin säästötavoitteet

Osana sairaanhoitopiirin säästötavoitteiden saavuttamista osasto H12 on päätetty muuttaa päiväosastoksi. Tämä muutos aiheuttaa edelleen sen, ettei tietyntyyppisiä (lähinnä urologisia) leikkauksia voida suorittaa enää loppuviikosta ja ne on siirrettävä alkuviikkoon. Silmäsairauksien suunnitellut osastohoitoa vaativat toimenpiteet on keskitetty alkuviikkoon ja siksi "omille" potilaillemme on etsitty toinen hoitopaikka, jotta kokonaisuus säilyisi myös meidän osaltamme toimivana, silmäkeskuksen toimintayksikön ylilääkäri Juha Hagman perustelee.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat ovat vaatineet erikoissairaanhoidon kulujen kasvulle jo pitkään stoppia. Erityisesti Seinäjoen taloutta kurittaa joka vuosi kymmenen prosentin kulujen nousu erikoissairaanhoidossa. Siksi sairaanhoitopiiri on toteuttamassa talouden sopeuttamisohjelmaa.

– Sanomattakin on selvää, että myös tässä taloustilanteessa jokainen erikoisala joutuu miettimään tehostamiskeinoja, naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Tiina-Liisa Erkinheimo myöntää.

Naistenosaston läheisyys auttaa siirtymässä

Naistenosasto sijaitsee käytännössä yhtä lähellä Silmäkeskusta kuin H12, mikä tekee siitä ylilääkäri Hagmanin mukaan erinomaisen vaihtoehdon.

– Silmäpotilaiden viikoittainen lukumäärä on sellainen, että toimintayksikköjohtajien selvityksen perusteella siirto toiselle osastolle on mahdollinen, kertoo Hagman.

Hoitohenkilökunnan parissa on spekuloitu, että muutos johtuu synnytysten vähenemisestä. Ylilääkäri Juha Hagmanin mukaan synnytystenmäärän muutoksesta ei ole ollut puhetta tätä muutosta suunniteltaessa.

– Synnytysten väheneminen on vain osittain keventänyt osastomme kuormitusta, sillä päivystyspotilaiden ja uusien potilasryhmien myötä kuormituksessa ei ole odotettavissa isoja muutoksia, kertoo naistentautien ja synnytysten ylilääkäri Tiina-Liisa Erkinheimo.

Syntyvyys on Suomessa romahtanut, eikä Etelä-Pohjanmaa ole poikkeus.

Muutamassa vuodessa synnytysten määrä on vähentynyt Seinäjoen keskussairaalassa 2 000:sta 1 600:een . Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki kuvasi vajaa vuosi sitten haastattelussamme laskua dramaattiseksi.

Sairaanhoitopiiri seuraa synnytysten määrää tarkasti. Jos syntyvyys jatkaa laskuaan, voi se vaikuttaa myös sairaalan henkilökunnan määrään.

– Joudumme miettimään, millaista kapasiteettia pidämme yllä. Henkilökunnan määrään se tulee ehkä jossain vaiheessa vaikuttamaan, Pihlajamäki arvioi viime marraskuussa.

Sairaanhoitopiirin johtajan mukaan synnytyksiin pitää varata työtekijöitä vähän yli tarpeen, sillä niitä ei ole tasaisesti ympäri vuoden. Osaaminen on turvattava myös silloin, kun synnytyksiä on paljon.

Ketkä hoitavat silmäpotilaita naistenosastolla?

Silmäpotilaiden hoitovastuu on silmälääkäreillä kuten tähänkin asti. Myöskään osastolle H12 ei ole ollut sijoitettuna silmälääkäreitä. Ei ole mitään syytä epäillä, ettei hoidontaso säilyisi vastaavalla korkealla tasolla millä se on tällä hetkelläkin, Hagman huomauttaa.

Potilaiden hoito ja tutkiminen tapahtuvat silmäkeskuksen tiloissa kuten ennenkin.

– Potilaat yöpyvät osastolla ja siellä heille annostellaan silmälääkärin ohjeistama lääkitys ja toteutetaan muu mahdollinen hoito, kuten asentohoito.

– Synnytys- ja naistentautien erikoisalan henkilöstö hoitaa päivittäishoidon, mutta silmätautien erikoisosaamista vaativa hoito ja hoitolinjaukset ovat silmätautien henkilöstön vastuulla, vakuuttaa Erkinheimo.

Millainen koulutus silmäpotilaiden hoitoon annetaan?

Osaston hoitohenkilökunta tullaan perehdyttämään silmäpotilaiden hoitoon ennen siirtoajankohtaa. Silmäpotilaiden osastohoidon erityispiirteitä ovat lähinnä silmätippojen annostelu ja asentohoidot, muutoin perushoito on vastaavaa kuin millä tahansa erikoisalalla, Hagman sanoo.

– Sisäisellä koulutuksella niiden toimesta, jotka ovat tätä potilasryhmää aiemmin hoitaneet. Hoitovastuu silmätautien potilaista on edelleen silmätautien erikoisalalla, Erkinheimo kertoo.

Millainen vastaanotto muutoksella on ollut hoitohenkilöstön keskuudessa?

– Suhtautuminen muutokseen on ollut hyvin positiivista sekä silmäkeskuksen että naistenosaston henkilöstön osalta, ylilääkäri Juha Hagman vakuuttaa.

Onko kyseessä pysyvä järjestely?

– Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva järjestely, jota tullaan kuitenkin määräajoin arvioimaan uudelleen, ylilääkäri Juha Hagman sanoo.

Potilaiden siirto alkaa pyöriä toden teolla 13.1.2020 lähtien.

Mitään huonejärjestelyjä muutoksen vuoksi ei naistenosastolla jouduta ylilääkäri Tiina-Liisa Erkinheimon mukaan tekemään.

– Pääsääntöisesti silmäpotilaat ovat yöpyneet omissa yhden tai useamman henkilön potilashuoneissa sukupuolittain jaoteltuina. Osaston kuormitustilanne kuitenkin aina vaikuttaa asiaan, sanoo puolestaan Juha Hagman.

Fakta: Naistenosasto ja silmäpoliklinikka

Naistensastolla hoidetaan naistentautien potilaita, raskaana olevia, jotka tarvitsevat tarkempaa raskauden seurantaa sekä perheitä synnytyksen jälkeen. Osastolla on kahden hengen huoneita. Osaston paikkatilanteen mukaan on mahdollisuus järjestää perhehuone, minkä tarkoituksena on isän osallistuminen vauvan hoitoon sekä äidin auttamiseen ja tukemiseen. Jokaisessa huoneessa on potilaskohtaiset puhelimet, joista voi tilata puhelun keskuksen kautta. Matkapuhelimen käyttö osastolla on sallittu.

Silmäpoliklinikan toiminta on monipuolista sisältäen lääkäreiden vastaanoton lisäksi, valokuvausta, kenttätutkimuksia, glaukoomaneuvontaa, polikliinisia leikkauksia, pdt-hoitoja, lasiais-injektioita, laser toimenpiteitä ja untitledkarsastushoitoja. Kuntoutusasioita varten yksikössä on yksi näönkäytönopettaja ja kuntoutusohjaaja.

Päivystykset kello 15 jälkeen ja viikonloppuisin hoitaa Taysin silmäklinikka.

Silmäosasto toimii päiväkirurgisena yksikkönä. Suurin leikkausryhmä ovat kaihileikkaukset. Takaosakirurgisia potilaita on hoidettu syksystä 200606 lähtien ja ablaatioleikkauksia vuoden 2007 alusta lähtien.

Lähde: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

KommentoiLuetuimmat Etelä-Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Etelä-Pohjanmaan uutiset

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Maakunnasta