Saarakkala kieltäisi venäläisten maakaupat osittain, Rosatom-osakkuus "iso virhe"

Hallintovaliokunnan jäsen, kurikkalainen kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps.) olisi valmis kieltämään ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökaupat ainakin osittain.

– ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisten eli myös venäläisten maakaupat Suomessa olisi varmuuden vuoksi kiellettävä, kuten puolustusministeri Jussi Niinistö totesi 2014 toimiessaan eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajana. Minusta sellaiset maakaupat, joissa venäläisellä ostajalla ei ole taloudellista järkeä, ovat hyvin epäilyttäviä.

Saarakkalan mukaan hallintovaliokunta ei ottanut Supon esiin nostamaan kysymykseen suoraa kantaa, koska Supon lausunto oli varsin spekulatiivinen. Se liikkui varsin yleisellä tasolla.

– Valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan maassamme on havaittavissa sekä ilmiöitä, joissa voi olla kyse valmistautumisesta tulevaan hybridivaikuttamiseen että suoranaisesta vaikuttamisesta. Toimenpiteitä, joissa saattaa olla kysymys valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen mahdollisessa kriisitilanteessa, on havaittu jatkuvasti.

– Valiokunta näkee tärkeänä, että Suomessa pidetään yllä tietoisuutta kaikista olemassa olevista hybridiuhkiin vastaamiseen soveltuvista kansainvälisistä reagointimekanismeista ja ennakkovarautumisjärjestelmistä sekä niiden käyttömahdollisuuksista ja erityisesti EU -tasolla järjestettävistä harjoituksista, jotta uhkiin kyetään varautumaan. Lisäksi valiokunta korostaa tehokkaan rajaturvallisuusjärjestelmän merkitystä hybridiuhkien torjunnassa, jolloin vihamielinen vaikuttaminen voi olla alkuvaiheessa vaikeasti tunnistettavissa, hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

Saarakkala toivoo, että venäläisten maakauppojen osittaiseen kieltoon voidaan palata vielä.

– Toisaalta voidaan kysyä myös sitä, miksi ihmeessä venäläinen Rosatom on tulevassa Hanhikiven ydinvoimalassa suurin osakas, mitä pidän isona virheenä, kun kerran maakaupatkin koetaan hybridivaikuttamisen kannalta riskiksi. Itse olenkin vastustanut periaatepäätöstä tuolle Hanhikiven ydinvoimalalle, jossa venäläiset ovat vahvasti mukana, Saarakkala toteaa.

AKI PUUPPONEN

Kommentoi
Luetuimmat Etelä-Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Maakunnasta