Tilaajalle

Evijärven kunta ei halua maksaa Kevan laskua

EVIJÄRVI

Evijärven kunnanhallitus antaa valtakirjan Järvilakeuden kansalaisopistolle ja sen nimeämälle lakimiehelle selvittää, kuuluuko opiston jäsenkuntien maksaa eläkemenoperusteiset maksut Kuntien eläkevakuutukselle Kevalle.

Asian taustalla on se, että kansalaisopisto vaihtoi keväällä eläkevakuutusyhtiön Kevasta Ilmariseen. Sen jälkeen Keva ilmoitti perivänsä kyseiset maksut suoraan opiston kannatusyhdistyksen jäsenkunnilta eli Evijärveltä, Kauhavalta ja Lappajärveltä.

Opiston mukaan Kevalla ei ole perustetta periä maksuja, joita se ei ole ennenkään laskuttanut jäsenkunnilta vaan opistolta. Kevan mielestä laskut kuuluvat uudessa tilanteessa jäsenkunnille.

Evijärven vuoden 2018 lasku olisi noin 6 750 euroa. Jos kunta joutuu maksamaan, se päättää erikseen sen vaikutuksesta opiston kuntaosuuteensa.

Korjausvelkaselvityksessä arvioitiin kunnan vuokra-asuntojen korjausvelkaa ja määriteltiin, mitä vuokra-asuntoja kunta haluaa pitää itsellään. Tulevina vuosina Evijärvi keskittyy erityisesti As.oy Tervahaudan, As.oy Nykälänahon, As.oy Kultalahden, Laituritien ja Leppäpirkon remontointiin ja korjausvelan purkamiseen. Muista vuokra-asunnoista kunta on pääosin valmis luopumaan.

Valtuustolle etenee esitys siitä, että se hyväksyisi päivitetyn hallintosäännön. Keskustelua aiheutti se, että kuntaan tuli syksyllä uusi virkanimike, hallintopäällikkö. Markus Kattilakoski (kok.) esitti, että valtuusto päättäisi valinnasta hallituksen sijaan.

Se ei saanut kannatusta. Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Ensimmäinen hallintopäällikkö nimettiin jo marraskuussa virkanimikkeen muutoksella hallituksen päätöksestä, hän on entinen hallintosihteeri Mikko Huhtala.

Kattilakoski esitti myös, että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulurakennus ei menisikään vain julkiseen myyntiin vaan se myytäisiin purettavaksi ja paikalle rakennettaisiin moduulikoulu, joka olisi käyttökunnossa ensi syksynä. Ehdotusta ei kannatettu, Kattilakoski jätti eriävän mielipiteen.

Kunta sitoutuu maksamaan puolet Evijärvi-mobiilisovelluksen ylläpitosopimuksesta. Sovellus toteutettiin Aisaparin ja elyn rahoittamassa hankkeessa, hallinnoijana oli Evijärven Yrittäjät ry.

Kunta ja yrittäjät maksavat vuosimaksun puoliksi, joten kunnan osuus on 900 euroa vuodessa.

KommentoiLuetuimmat Etelä-Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää Maakunnasta