Tilaajalle

Kolumni: Puolet ei riitä – naiset mukaan rauhaa rakentamaan

Marraskuu on monissa organisaatioissa erityisen kiireistä aikaa – niin myös meillä CMI:llä. Yksi syksymme monista kohokohdista on yhdessä YK:n pääsihteeristön poliittisen osaston sekä Oslon rauhantutkimusinstituutin kanssa järjestettävä korkean tason seminaari naisten roolista rauhanvälityksessä ja osallistavien rauhanprosessien toimeenpanosta.

High-Level Seminar on Gender and Inclusive Mediation Strategies, kotoisammin GIM-seminaari, järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja Oslossa, ja tänä vuonna CMI:llä on ilo ja kunnia emännöidä tapahtumaa Helsingissä.

Seminaarin tavoitteena on kasvattaa rauhanvälittäjien kykyä suunnitella ja toteuttaa laajasti yhteiskuntaa osallistavia rauhanprosesseja. Tarkoitus on tarjota osallistujille käytännönläheisiä työkaluja osallistavien ja naisten aktiivisemman roolin huomioivien rauhanvälitysprosessien suunnitteluun ja antaa rauhanvälityksen asiantuntijoille mahdollisuus oppia toisiltaan. Keskiössä on sekä kouluttautuminen että alalle elintärkeä kokemusten vaihto – rauhanrakennus kun on ennen kaikkea yhteistyötä.

GIM-seminaari on vahvasti Suomen ulkoministeriön tukema, ja seminaari edistää myös Suomen ulkoministeriön tavoitteita ajamalla naisten oikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistämistä, sekä myös nostamalla Suomen profiilia naisten vahvemman poliittisen roolin tukijana kansainvälisesti.

Tämänvuotinen seminaari on järjestyksessään jo kymmenes, ja se kokoaa jälleen yhteen kokeneita rauhanvälittäjiä ja rauhanvälityksen alalla vaikuttavia toimijoita ympäri maailmaa. Osallistujien joukossa on muun muassa Khaled Khiari, joka toimii YK:n apulaispääsihteerinä Lähi-idän, Aasian ja Tyynenmeren asioissa, YK:n pääsihteerin erityisedustaja Hanna Tetteh sekä Euroopan Unionin Sahelin erityisedustaja Ángel Losada Fernández.

Vaikuttava osallistujakaarti puhuu aiheen tärkeyden puolesta.

Vaikka naisten osallisuuden merkityksestä puhutaan koko ajan enemmän, on naisten osallistuminen rauhanprosesseihin edelleen valitettavan vähäistä, ja naisten oikeudet ja osallisuus jätetään usein huomiotta.

Koska puolet maailman väestöstä koostuu naisista, tasa-arvon edistämisen ja kestävän rauhan aikaansaamisen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että myös naiset osallistuvat päätöksentekoon, joka koskee heidän yhteiskuntaansa.

Mikäli naiset jätetään neuvottelupöytien ulkopuolelle, jätetään myös 50 prosenttia yhteiskunnan kapasiteetista huomiotta. Naisten osallistuminen rauhanprosesseihin laajentaa näkökulmia konfliktien syistä, taustatekijöistä sekä mahdollisista ratkaisuista.

GIM-seminaarin kaltaisia tilaisuuksia todella siis tarvitaan. Kyse ei ole pelkästään tasa-arvosta vaan myös tutkimustuloksista, joiden mukaan naisten osallistuminen rauhansopimuksen solmimiseen nostaa todennäköisyyttä, että sopimus pitää jopa 35 prosenttia. Täällä Pohjolassa sota ja konfliktit saattavat välillä tuntua kaukaisilta huolilta, mutta tuhansienkin kilometrien päässä saavutettu kestävä rauha säästää myös syrjäistä Suomea konfliktien aiheuttamilta lieveilmiöiltä, kuten markkinoiden heilahteluilta ja pakolaiskriiseiltä.

Vallitsevat asenteet ja käytännöt eivät kuitenkaan muutu hetkessä eli naisista, naisten asemasta ja oikeuksista on puhuttava jatkuvasti kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Siksi myös CMI jatkaa väsymätöntä työtään naisten osallisuuden puolestapuhujina – rauhallisemman maailman puolesta.

Crisis Management Initiativen (CMI) toiminnanjohtaja

Kommentoi