Tilaajalle

Kolumni: Naisten asepalveluksen suosio kasvaa

Ylihuomenna tulee kuluneeksi tasan 24 vuotta siitä, kun ensimmäiset naiset astuivat palvelukseen Kuoreveden ja Lahden varuskunnissa. Seuraavana vuonna naiset astuivat varuskuntien porteista sisään ympäri Suomen. Aluksi joukko-osastoilla oli paljon uuden opettelua, mutta neljännesvuosisadan kuluessa naisten vapaaehtoinen asepalvelus on kasvanut osaksi normaalia arkea.

Alun kiinnostuspiikin jälkeen asepalveluksen suorittaneiden naisten määrä vakiintui runsaaseen neljään ja puoleen sataan vuodessa. Kolme edellistä vuotta ovat olleet ennätykselliset, sillä intin suorittaneiden naisten määrä on kolminkertaistunut totuttuun määrään nähden. Kiinnostuksen kasvu on näkynyt koko 2010-luvun. Tänä vuonna lähes 1 300 naista haki palvelukseen, josta Porin prikaati herätti eniten kiinnostusta. Meillä palvelukseen astui tänä vuonna kaikkiaan yli 300 naista.

Jokaista vapaaehtoista naista tarvitaan. Uudet ennätyslukemat eivät ole poistaneet sotilaallisen maanpuolustuksen tarvetta. Jokaisen vapaaehtoisen naisen osaamista ja panosta tarvitaan isänmaan puolustamiseen.

Alusta saakka Puolustusvoimissa tehtiin päätös, että sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä ei ole miesten ja naisten töitä. Jokainen nuori valikoituu omien halujensa, osoitetun osaamisen ja potentiaalin sekä sodanajan joukkojen tarpeiden mukaisiin tehtäviin ja niihin johtaviin koulutusohjelmiin. Valintaprosessissa ei huomioida sukupuolta millään tavalla.

Naiset pärjäävät erinomaisesti sotilaskoulutuksessa ollen hyvin määrätietoisia ja motivoituneita. Esimerkiksi heinäkuussa Porin prikaatiin palvelukseen astuneista 116 naisesta 60 valittiin toissa viikolla alkaneeseen johtajakoulutukseen.

Tähän aikaan vuodesta on juuri sopivaa pohtia kiinnostusta vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Naiset hakevat palvelukseen kerran vuodessa maaliskuun alkuun mennessä. Hakemus lähetetään oman alueen Puolustusvoimien aluetoimistoon. Kaikkien kolmen Pohjanmaan maakunnan alueelta hakemukset vastaanotetaan Porin prikaatin Pohjanmaan aluetoimistossa Vaasassa.

Hakeutuneet naisten kutsutaan huhtikuussa kutsuntatilaisuutta vastaavaan valintatilaisuuteen, jossa kerrotaan asepalveluksesta ja kuullaan nuoren palveluspaikka ja -aikatoiveet. Valintatilaisuuden jälkeen nuori saa kotiin varsinaisen päätöksen palveluspaikasta ja palvelukseen astumisajasta.

Vapaaehtoisen palvelukseen hakenut nainen voi perua halukkuuden ennen palveluksen alkua ilmoituksella aluetoimistoon ja joukko-osastossa ensimmäisen 45 vuorokauden aikana.

Puolustusvoimien koulutusta kehitetään koko ajan yhteiskunnan muutoksen mukana. Puolustusministeriö on tehnyt päätöksen, että Puolustusvoimissa kokeillaan kansainvälisen käytännön mukaista nais- ja miessotilaiden yhteisötupa. Tähän saakka naiset ovat majoittuneet omassa tuvassaan. Käytännön yksityiskohtia kokeilun toteuttamiseksi suunnitellaan parhaillaan. Yhteismajoittuminen on ollut toki arkea jo muun muassa harjoituksissa ja aluksissa.

Hallitusohjelmassa on päätetty selvittää maanpuolustusvelvollisuuden toteuttamisen keinoja. Yhtenä vaihtoehtona on kaavailtu naisille tulevaa kansalaispalvelusta. Nähtäväksi jää mitä selvityksessä pohditaan asevelvollisuuden osalta yleensä ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen osalta erityisesti. Neljännesvuosisadan ajan kehittynyt vapaaehtoinen palvelus naisille on osoittautunut erinomaiseksi väyläksi naisille isänmaan aseellisen puolustamisen ja Puolustusvoimien kaikkiin tehtäviin.

Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali

Kommentoi