Oikeus hylkäsi vihannesvalituksen

ILKKA

Huhtikuussa 2014 markkinaoikeus antoi vapauttavan päätöksen asiassa, joka koski Seinäjoen kaupungin hankintapäätöstä tuoreista juureksista, vihanneksista ja hedelmistä.

Valittajana oli Pietarsaaressa ja Vaasassa toimiva Fresh Servant Oy, joka vaati hankintapäätöksen kumoamista.

Hankintapäätöksen teki Seinäjoen kaupungin vs. hankintajohtaja Anne Ojaniemi 16.10.2013 Seinäjoen seudun hankintarenkaan puolesta.

Hankintarenkaaseen kuuluvat kaupungin lisäksi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yksiköt ja Seinäjoen seurakunta.

Hankinnan ennakoitu arvo oli aloitushetkellä 900 000–1 000 000 euroa optiot huomioiden.

Sopimuskausi kesti sopimuksen allekirjoituspäivästä 14.10.2014 saakka. Lisäksi oli mahdollisuus kahteen optioon. Ensimmäinen optiokausi on jo alkanut 1.11.2014. Päätös on lainvoimainen. Sopimuksen arvo on 342 000 euroa per vuosi. Se kestää 31.10.2015 saakka.

Mahdollinen toinen optiokausi ajoittuu 1.11.2015–31.10.2016.

Valittaja väitti, että tarjouskilpailun voittanut Tukkutalo Heinonen Oy:n useat tuotteet olisivat olleet monen tuotteen osalta alle johtavien suomalaisten tukkutoimittajien hintojen.

Valittajan mielestä tarjouspyyntö ei olisi ollut niin selvä, että sen perusteella olisi voitu antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Seinäjokelaisen Tukkutalo Heinonen Oy:n toimitusjohtaja ja yksi omistajista on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kimmo Heinonen (kok.).

Tukkutalo Heinonen Oy ja Seinäjoen kaupunki vaativat vastineissaan valituksen hylkäämistä ja oikeudenkäyntikulujen hyvittämistä.

Seinäjoen kaupunki totesi vastineessaan, ettei Tukkutalon tarjousta voida pitää alihintaisena. Tarjousten vertailuhinnan ero oli 8,99 prosenttia.

Valittaja väitti, että Tukkutalo nostaisi hintojaan loppukaudeksi, on kaupungin mielestä perusteeton.

Tarjouspyynnön mukaan kaupunki ja Tukkutalo neuvottelevat hinnoista neljä kertaa vuodessa. Jos sopuun ei päästä, tilaaja voi purkaa sopimuksen.

Kaupunki myös muistutti, että Tukkutalon läheisempi sijainti vähentää kuljetuskustannuksia.

Tukkutalo Heinonen Oy totesi lisäksi, että se on käyttänyt hinnoittelussaan kokonaiskateajattelua. Mitään yksittäistä tuotetta se ei kuitenkaan myy tappiolla.

Tukkutalon mukaan yritys on osa Palvelutukkurit-ketjua, mikä on pitänyt tuotteiden hinnat kilpailukykyisinä.

Markkinaoikeus katsoi, ettei valittaja esittänyt valituksessaan mitään sellaista, jonka perusteella tarjouspyyntöä voisi pitää epäselvänä.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö (tässä tapauksessa Seinäjoen kaupunki) voi hylätä hankinnan, jos hankinnan hinta on poikkeuksellisen alhainen.

– Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Jos hankintayksikkö päättää hylätä tarjouksen, sen on pyydettävä kirjallista selvitystä tarjouksen tarjouksen perusteista ennen hylkäämistä.

Hankintayksikölle on jätetty asiassa harkintavaltaa.

Markkinaoikeuden mukaan Seinäjoen kaupunki ei ollut menetellyt hankintalain säännösten vastaisesti.

Fresh Servant velvoitettiin korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1 100 eurolla ja Tukkutalo Heinosen oikeudenkäyntikulut 770 eurolla.

Kommentoi