Työeläkeyhtiöt ovat perustuslain vastaisia

Perustuslain 124 §:n mukaisesti merkittävää julkista valtaa saavat käyttää vain viranomaiset. Perustuslakivaliokunta totesi 2011 lausunnossaan, että yksityisten antamat parkkisakot ovat julkisen vallan käyttöä ja siten perustuslain vastaisia. Eduskunta hylkäsi oikeusministeri Tuija Braxin parkkilakiesityksen.

Yksityiset työeläkeyhtiöt käyttävät suurta julkista valtaa tehdessään eläkepäätöksiä. Perusoikeusasiantuntijoiden mukaan tämä hallintotehtävä kuuluu ilman muuta perustuslain 124 §:n piiriin. Oikeusoppineet ovat asiassa harvinaisen yksimielisiä.

Esimerkiksi: ”Yhtiöt tekevät suuria määriä hallintopäätöksiä, joilla on suuri merkitys niiden kohteena oleville eläkkeen saajille.” (Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori; HS 6.12.)

Kansalaiset ovat nyt bisnestään varjelevien eläkeyhtiöiden armoilla. Sairailta ja työkyvyttömiltä estetään vakuutusyhtiöiden lääkärien lausuntojen perusteella eläkkeelle pääsy, vastoin henkilökohtaisen lääkärin kantaa. Pukki on kaalimaan vartijana.

STM:n vakuutusosaston entinen ylijohtaja, professori ja vakuutusekspertti Tarmo Pukkila ihmetteli Helsingin Sanomissa 11.12., että suuren valiokunnan vaasalainen puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri (sd.) haluaa estää työeläkejärjestelmän perustuslaillisuuden tutkimisen. ”Edustaja Kumpula-Natri haluaa asettaa rajat sille, mitä saa tutkia ja mitä ei saa tutkia.”

Kyllä tavallinen kansalainen on taas kerran ihmeissään, kuinka on ollut mahdollista säätää näin yksituumaisesti perustuslakia loukkaavia lakeja. Missä on laillisuuden valvonta?

Kansalaisten oikeus- ja eläketurva eläkeyhtiöissä on niissä paljastuneiden kähmijöiden ja järjettömiä palkkoja ja palkkioita saalistaneiden varassa.

Professori Pukkila kysyy mitä korkein laillisuudesta vastaava valvontaviranomainen, oikeuskansleri on tehnyt työeläkelaitosten perustuslaillisen aseman selvittämiseksi?

Kun lakiesitysten laillisuuden valvonta kuuluu perustuslakivaliokunnalle, eli lainsäätäjälle itselleen, ja kun meiltä puuttuu lähes kokonaan lakien perustuslaillisuuden jälkivalvonta, niin jälki on tämän näköistä.

Enemmistöhallitus saa aina läpi myös perustuslain vastaisen lain, koska perustuslakivaliokunnassa on sama enemmistö. Ideologia ja puoluepoliittinen tarkoituksenmukaisuus voittaa laillisuuden. Niin on käynyt tässäkin tapauksessa. Tuomioistuimilta puuttuvat rahkeet ohittaa laittomat lait. Perustuslain 106 § antaisi siihen mahdollisuuden.

Oikeusoppineet vaativat työeläkeyhtiöiden perustuslainmukaisuuden perusteellista selvittämistä. Se on nyt vähintä mitä pitäisi tehdä. Kumpula-Natrin kanta on häpeäksi koko politiikalle.

Joko nyt alkaisi olla aika perustaa Suomeenkin oikeusvaltioihin kuuluva perustuslakituomioistuin, vai jatkammeko ihmisoikeusrikkomusten Euroopan kärkimaana?

Heikki Santala

järjestöneuvos Kauniainen