Tuulivoima ja Lapua

Onhan se toki komiaa, että Lapualle tuli Suomen korkeimmat tuulivoimalat. Lapualla tuulivoimaloiden lupa-asiat pidettiin loppuun asti täysin asukkailta salassa. Varmasti kaikki virkamiehet ja luottamusmiehet tiesivät, mitä tuleman pitää. Nyt ovat nähtävissä nämä järkyttävät luonnon pilaajat.

Tulevaisuudessa Suokonkylän, Koskikylän, Alanurmon jopa Ruhan asukkaat saavat tuta, mikä on infraääni eli matalataajuinen melu. Näin suuret voimalat tuottavat hallitsemattomasti ja pitkäkestoisesti värähtelysaastetta.

Mitä suurempi voimala, sitä suurempi altistus. Mitä värähtely eli paineaalto aiheuttaa hermostolle, sydämelle jne. Tanskassa ja Australiassa on näin suuret voimalat pantu toistaiseksi rakennuskieltoon, että saataisiin tietoa ja tutkimustuloksia haitoista ym.

Me täällä rakennamme isoja voimaloita, vaikka emme tulevaisuuden haitoista tiedä mitään.

Tulevaisuudessa, jos ilmenee sairauksia tai jos jopa joutuu muuttamaan pois kotoaan, niin lasku Lapuan kaupungille, koska on myöntänyt luvat näille järkyttäville tuulimyllyille.

Luonnonsuojelupiiri ei ole puuttunut näihin rakennelmiin millään lailla. Kyllä liito-oravaa ja viitasammakkoa on puollettu joka tilanteessa. Ihmisistä viis, kun nämä tuulivoimalat aiheuttavat vahinkoa ja haittaa kaikille eläimille, tuotantoeläimet mukaan lukien.

Helsinkiin on sovittu sadan kilometrin suoja-alue, ettei tuulivoimaloita nouse etelärannikolle. Vihreät ovatkin Helsingin suurimpia puolueita, eivät halua tällaisia luonnon pilaajia lähelleen.

LAPUALAINEN

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset