Pariisin ilmastosopimus on metsiemme uhka?

Pariisin ilmastosopimus ja sen täytäntöönpano on tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita ympäri maailmaa. Viime talvena solmittu sopimus tullaan saattamaan voimaan myös Euroopan unionissa. Neuvottelut taakanjaosta ja toimenpiteiden yksityiskohdista ovat parasta aikaa käynnissä jäsenmaiden kesken.

Suomen kannalta ydinkysymykseksi on muodostunut tapa, jolla metsävarojemme hiilinielut huomioidaan ilmastopäästöjen laskennassa. Hiilinielulla tarkoitetaan puumassan kykyä sitoa hiilidioksidia ilmasta ja keventää ilmastoon kohdistuvaa rasitetta. Suomen metsien puumassa kasvaa huomattavasti vuosittaisia hakkuita enemmän eikä tulevaisuus ole tuomassa tähän muutosta. Metsämme toimivat siis tehokkaana hiilinieluna, mikä on todettu kiistattomasti tieteellisin menetelmin. Näin on siitäkin huolimatta, että metsäpinta-ala laskee jonkin verran vuosittain infran ja talojen rakentamisen ja uuden peltomaan raivaamisen takia.

Vuoden 2011 Durbanin ilmastokokouksesta lähtien metsien hiilinieluista on käytetty laskentatapaa, joka on Suomen kannalta erittäin haitallinen. Siinä metsien hiilinieluille asetetaan keinotekoinen laskennallinen yläraja ja määritellään metsien pinta-alan väheneminen automaattisesti hiilinielujen pienentymiseksi.

Laskentatapa on käsittämätön, sillä se saa Suomen valtavat metsävarat näyttämään päästöiltä. Jos tosimaailmalle vieras laskentatapa nyt otetaan käyttöön myös Euroopan unionissa, joutuu Suomi kantamaan vastuun päästöistä, joita ei ole olemassakaan. Suomi on Ruotsin ohella ainoa jäsenmaa, jonka harteille perusteettomia velvoitteita kasataan. Vuosikymmenten aikana tehty metsien kasvua parantava työ menee hukkaan. Samalla suunnitellut biotaloushankkeet vaarantuvat.

Vastuussa metsien arvoa väärin määrittelevästä laskentavasta on edellinen Jyrki Kataisen hallitus sekä silloinen ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.), joka johti Suomen ilmastoneuvotteluja vuonna 2011.

EU:ssa pitäisi nyt välittää Suomen ja muiden metsäisten jäsenmaiden viestiä laajalla rintamalla, että laskentatavassa oleva virhe saadaan korjattua. Vihreiden haluttomuus asian korjaamiseksi on kuitenkin ilmeistä ja sen taustalla lienee enimmäkseen poliittista taktikointia. Tehtyjen virheiden tunnustaminen näyttäisi pahalta. Lisäksi kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on myös viimeaikaisilla lausunnoillaan osoittanut hyväksyvänsä Suomen kannalta epäedullisen laskentatavan.

Juha Sipilän hallitus tekee tärkeää työtä ajaessaan Suomen etua ja välittäessään runsasmetsäisen pohjoisen maan viestiä EU:ssa. Oikeudenmukaisten ratkaisujen löytäminen on äärimmäisen tärkeää sopimuksiin sitoutumisen ja kestävien toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Siinä pitäisi kaikkien puolueiden olla rehellisesti mukana. Se on Suomen etu.

LASSE HAUTALA

kansanedustaja (kesk.) Kauhajoki

Kommentoi