Onko vapaan internetin loppu nähty?

Neljäs heinäkuuta alkaen on tietoa Venäjällä ehdotetusta laista, joka määräisi ulkomaiset toimijat säilömään Venäjän kansalaisia koskevat tiedot Venäjällä sijaitseville palvelimille. Yhdeksäs heinäkuuta Ranskan senaatti esitti omat vaatimuksensa uudelle eurooppalaiselle internetin hallinnolle.

Internet löi läpi muistaakseni 1994 aikana, ja 2014 voi todeta internetin levinneen kaikkialle.

Vuonna 2014 ovat tiedossa NSA:n (National Security Agency) vakoilun paljastukset, ja eri maissa on esitetty erilaisia vaatimuksia Yhdysvalloille. Valtiot ovat virallisestikin vihaisia paljastusten vuoksi, jolloin voi olettaa vastatoimenpiteiden olevan erilaisia.

Internet ilmiönä on elänyt vuosien 1994–2014 välillä melkoisen vapaasti, jolloin mistä tahansa maailmasta on voinut ottaa yhteyttä mihin tahansa maailmassa.

Ennen vuoden 1994 internet-vallankumousta esitettiin vakavissaan jokaisen maan omaa sisäistä verkkoa, ja jokaisen sisäisen verkon reunalla olisi yhdistin muiden sisäisiin verkkoihin. Tällöin olisivat voineet olla omat ratkaisut ja standardit kunkin maan sisäisessä verkossa.

Vuonna 1994 internet-vallankumous toi yhdet standardit ja maailmanlaajuisen avoimuuden ennennäkemättömästi, ja vuosia 1994–2014 voi pitää vapaan netin aikakautena.

Venäjän ja Ranskan ehdotukset ovat oireellisia, ja muutkin maat voivat esittää omia vaatimuksia.

Eri tavoin tyytymättömät valtiot voivat jatkossa ajaa uusia teknisiä standardeja ja tarkempia lakeja, jotka mahdollistavat yhden valtiollisen verkon valvonnan.

Suomi joutuisi varmaan ottamaan kantaa eurooppalaiseen yhteistyöhön, koska sananvapautta ja ilmaisunvapautta halutaan jossain määrin puolustaa.

Jotain ongelmia kansalliset verkot ehkä ratkaisisivat. Verkkojen yhteyspisteisiin voisi lisätä turvallisuutta. Sähköpostin standardit ehkä mentäisiin läpi, jolloin sähköpostin kunnollinen salaus olisi perusasetus. Mutta kansallinen valvonta sisäisessä verkossa saattaisi olla hyvin laajaa valtiosta riippuen.

Yhdysvaltojen perustuslain 4. lisäys takaa suojan perusteettomalle viranomaisten tutkinnalle. Perustuslain 4. lisäyksen nykyaikainen tekninen toteutus on muiden tehtävä ensin, jotta myös Yhdysvaltojen kansalaiset saavat käyttöön kansalaisten tietosuojaa parantavat menetelmät.

Sivuseurauksena voi todeta internetin olleen vapaa ainoastaan vuosien 1994–2014 välillä.

Jukka Rannila

Jalasjärvi