Lukijoilta: Yle jakaa virheellistä tietoa

Ylen verolaskurissa kerrotaan mihin verot käytetään. Virheellisesti yleistäen kerrotaan, että eläkkeet rahoitetaan veroilla ja tämä ei pidä paikkaansa. Työeläkkeet maksetaan eläkelaitosten kassoista ja osa rahoituksesta tulee työntekijän ja työnantajan eläkemaksuista ja pienempi osa eläkevarallisuuden sijoitustuotoista.

Työeläkerahastojen nettosijoitusvarat nousivat 200 miljardiin viime vuoden lopussa. Reaalinen vuotuinen tuotto on viime vuosina yltänyt 5–8 prosenttiin ja se on kartuttanut pääomia ja mahdollistanut eläkkeiden maksua. Viime vuoden alussa astui voimaan vakavaraisuusuudistus, joka jatkossa antaa entistä paremmat tuotot.

Eläkeläiset ovat hyviä veronmaksajia. Verohallinnon veroprosenttilaskuri 2018 antaa seuraavan tuloksen Jyväskylässä asuvan keskimääräistä työeläketuloa ansaitsevan, vuonna 1941 syntyneen henkilön osalta ja vastaavasti työpalkan osalta. Työeläkkeen, noin 1 700 e/kk., veroprosentti on 16,5, kun taas vastaavasta työpalkasta veroprosentti on huomattavasti matalampi, vain 11,5.

Ero johtuu siitä, että kunnallisveron ansiotulovähennyslajit on määritelty tuloverolain 105. pykälän 1. momentissa ja sieltä puuttuu eläketulo, joka pitäisi myös olla ansiotuloa, kun se on työnteon perusteella myönnetty. Monet toivovat, että Yle kertoisi myös tästä näkökulmasta eläkeläisille tärkeästä asiasta.

Esko Järvenpää

eläkeläinen

Jämsä

Kommentoi