Lukijoilta: Viljan hintaan kaivattu korotus

Toisen perättäisen katovuoden seurauksena ja koko Pohjois-Eurooppaa koskettavan kuivuuden johdosta viljan markkinahinnat ovat lähteneet selvään nousuun. Tämä on tervetullut viesti kasvintuotantotiloille, joiden kannattavuus on ollut todella heikko viime vuosina. Alhaiseksi jäävä satotaso verottaa kuitenkin tulosta, vaikka hinnat ovat hiukan kohonneetkin.

Vilja on toisaalta merkittävä tuotantopanos varsinkin lihantuotannossa, mutta myös maidontuotannossa. Vaikeassa taloustilanteessa, jossa koko kotieläintuotantommekin on, viljan hinnan kohoaminen aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia.

Näiden lisäkustannusten vaikutus tuotantokustannuksiin on merkittävä, eikä joustovaraa tiloilta enää löydy. Jalostavan teollisuuden on nyt huomioitava tämä korotustarve ja normaalien liikeoppien mukaisesti siirrettävä kohonnut kustannus ketjussa eteenpäin. Perusteet tähän toimintaan ovat kyllä kaikkien tiedossa.

Ari Perälä

MTK-Etelä-Pohjanmaa

kenttäpäällikkö

Kommentoi