Lukijoilta: Vihreät maaseudun asialla

Ihminen on osa luontoa, ja luonto on osa ihmistä. On omituista ajatella, ettei vihreät olisi maaseudun asialla, vaikka vihreät arvot elävät vahvasti myös täällä maalla.

Ennakkoasenteiden vuoksi maaseutupolitiikkamme jää usein huomaamatta. Syksyllä julkaistiin Vihreiden maatalouspoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on kestävämpi talous ja yhteiskunta kestävämmän kulutuksen ja tuotannon keinoin.

Vihreät haluavat pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, sekä huolehtia taajamien viheralueiden ja lähiluonnon riittävästä määrästä ja laadusta.

Valtaosa kansallisista luonnonvaroistamme sijaitsee harvaan asutuilla alueilla. Metsien, vesien, kaivannaisten ja luontokohteiden viisas ja kestävä käyttö työllistää maaseudun ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa.

Uusiutuvan energian tuotannon lisäämisellä on, bio- ja kiertotalouden hankkeiden myötä monia maaseudun elinkeinoja tukeva ja uutta työtä luova merkitys. Samalla on huolehdittava ympäristön suojelusta.

Haluamme nostaa työllisyyttä ja uudistaa sosiaaliturvaa niin, että yrittämisestä, palkkatyöstä ja ajoittain myös sosiaaliturvasta saatavat tulot voi yhdistää joustavasti eri elämäntilanteissa.

Perustulo takaisi turvatun toimeentulon myös silloin, kun ansiot on koottava useista pienistä puroista. Tästä olisi apua erityisesti muuttuvalla maaseudulla.

Perheiden, koulutuksen, vähemmistöjen ja sukupuolten välistä tasa-arvoa täytyy edelleen parantaa. Elinkeinojen niin maalla kuin kaupungeissa pitää olla eettisiä ja ympäristöllisesti kestäviä. Emme halua tekohengittää verovaroilla turkistarhausta tai turpeennostoa, vaan suunnata niukat resurssit tulevaisuuden elinkeinoihin kuten luomuviljelyyn, lähiruokaan, uusiutuvan energian kehittämiseen ja tuottamiseen, sekä luontomatkailuun.

Se, että vihreät ajavat julkisen liikenteen kehittämistä kaupungeissa ei tarkoita, että ajaisimme autotonta maaseutua ja olisimme yksityisautoilua vastaan.

Maaseudulla tarvitaan autoja työntekoon, työmatkoihin ja asioimiseen. Henkilöautoliikenteen sähköistäminen ja biopolttoaineiden käytön kannattavuuden lisääminen hyödyttävät myös maaseudun ihmisiä. Maaseudulle tarvitaan myös uusia kimppakuljetus-innovaatioita ja raideliikenteen kehittämistä.

Henna Salo (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki

Jenna Alaspää (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Kaustinen

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset