Lukijoilta: Vastaus Virpi Harjun esittämään kysymykseen

Sunnuntain Ilkassa Virpi Harju kysyy: Miksi Seinäjoen keskussairaala tai terveyskeskus ei ota hoitovastuuta kroonisen väsymysoireyhtymäpotilaasta ja miksi yksityislääkärin reseptiä ei uusita.

Vastaamme yleisellä tasolla. Krooninen väsymysoireyhtymä on monitahoinen ilmiö, jota pidetään yhtenä toiminnallisista oireyhtymistä. Ilmiölle ei ole olemassa yksiselitteisiä diagnostistisia kriteereitä tai hoitoa.

Lääkäri hoitaa aina potilasta parhaansa mukaan yleisten hyväksyttyjen ja tutkittujen hoitoperiaatteiden mukaan. Suomessa on runsaasti lääkehoitoja, joissa viranomaiset ovat rajoittaneet reseptinkirjoituksen tietylle erikoisalalle tai perehtyneisyyteen. Rajoitus koskee nimenomaan erityislupavalmisteita.

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tutkitaan ja hoidetaan sovitun työnjaon mukaan potilaita. Pyrimme auttamaan näiden periaatteiden mukaan kaikkia potilaita.

MATTI KOTILA

ylilääkäri Konservatiivisen toiminta-alueen

johtaja Seinäjoen keskussairaala

TIINA PERÄ

johtava ylilääkäri Seinäjoen terveyskeskus

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset