Lukijoilta: Vastaus Ilkan perjantaiseen pääkirjoitukseen

”Työllisyyden kohenemisen tulisi olla ay-väelle ilon aihe.” Näin uutisoi Ilkka pääkirjoituksessaan perjantaina 3.8.2018. Ammattiliitto Pron Pohjanmaan aluejohtokunta ei ole julkisuutta saaneessa kannanotossaan epäillyt työllisyyden nousua ja on siitä aidosti iloinen.

Aluejohtokunta sitä vastoin ihmettelee tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyyslukujen eroavaisuutta. On kuitenkin merkittävä ero siinä, onko työttömiä 272 000 vai 200 000. Kannanotossa olikin kyse siitä, kumpi luku on oikein ja kuinka lukuja käytetään. Väite hallituksen tilaamasta kyselystä oli ehkä provosoiva, pahoittelut siitä tilastokeskukselle.

Pääkirjoituksessa olisi tullut ottaa kantaa muihinkin kannanotossamme esiin nostettuihin asioihin, kuten ilmaistyötä tekevien kasvavaan määrään. Palkattomassa työssä ovat erilaisissa opiskeluiden kautta työharjoitteluissa olevat sekä työkokeilijat ja kuntouttavan työtoiminnan kautta palkatta työskentelevät. Nostimme esiin myös huolemme heidän taloudellisesta toimeentulostaan.

Aluejohtokunta ei pidä hyvänä suuntausta, jossa erilaisten aktivointitoimien kautta työttömät työllistetään ilmaistöihin. Tilanne myös mahdollistaa väärinkäytökset työnantajapuolellakin. Eikä syy ole työnantajien, vaan hallituksen tekemien päätösten.

Kannanotossamme peräämme hallitukselta sosiaaliturvan heikennysten sijaan panostusta muun muassa koulutukseen ja työttömien inhimilliseen kohteluun ja heidän aitoon työllistymiseensä.

Aluejohtokunnan mielestä koulutusleikkaukset pitää perua ja huolehtia ammatillisen koulutuksen resursseista, eikä siirtää koulutusta työpaikoille, joissa ei ole aikaa yksilölliseen valmentamiseen.

Aluejohtokunnan mielestä ilmaistyön määrään pitää puuttua. Peruslähtökohtana pitää olla se, että työstä maksetaan siitä kuuluva palkka, on sitten työharjoittelussa tai työttömälle osoitetussa työtehtävässä. Silloin kun työllistävä taho hyötyy työllistetystä, ovat palkanmaksun perusteet täyttyneet.

Kauko Niemi

Pro Pohjanmaan Aluejohtokunta

Kommentoi