Lukijoilta: Vaalit ei oikeuta vääristelyyn

Tehyn valtuuston puheenjohtaja ja kansanedustajaehdokas Paula Sihto esittää Ilkassa julkaistussa kirjoituksessaan paikkansapitämättömiä ja jopa törkeitä väitteitä yksityisestä hyvinvointialasta.

Hyvinvointialan liitto edustaa yksityistä hyvinvointialaa ja jäsenenämme on noin 1 500 sosiaali- ja terveyspalvelualan yritystä ja järjestöä. Jäsenemme työllistävät yli 85 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista ympäri Suomen.

Kaikki jäsenyrityksemme ovat toiminnassaan sitoutuneita noudattamaan Hyvinvointialan liiton neuvottelemia alalla yleissitovia työehtosopimuksia.

Sihto kirjoittaa ”alalle jalkautuneista isoista kansainvälisistä yrityksistä, jotka toimivat veroparatiiseissa.”

Kansainvälisellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolla on toimintaa useassa maassa ja yksityisellä hyvinvointialalla ei ensinnäkään ole kovin monta tällaista yritystä. Kaikki Suomessa hyvinvointialalla toimivat yritykset maksavat veronsa Suomeen ja noudattavat toiminnassaan Suomen lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Sihdon väitteillä ei ole mitään todellisuuspohjaa ja väitteet tuntuvat perustuvan enemmänkin kirjoittajan omiin mielipiteisiin ja mielikuviin.

Hyvinvointiala on työvoimavaltainen ala ja ilman osaavia työntekijöitä yksikään yritys ei alalla pärjää. Jatkossa työvoiman saatavuus tulee olemaan sosiaali- ja terveydenhuollossa iso kysymys ja edustamamme yritykset tulevat varmasti tekemään kaikkensa, jotta osaavat työntekijät saadaan jatkossakin pidettyä alan töissä.

On loukkaavaa jäseniämme ja koko yksityistä hyvinvointialaa kohtaan väittää, että maan hallituksen hanke irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä johtaisi siihen, että alan yritykset alkaisivat tietoisesti organisoida toimintaansa pienempiin yksiköihin päästäkseen helpommin eroon työntekijöistä. Asia on juuri päinvastoin: osaavista alan ammattilaisista halutaan pitää kiinni!

Vaikka vaalit lähestyvät, niin toivoisimme, että keskustelu pysyisi asiallisella tasolla.

Minna Elo

lakimies

Hyvinvointialan liitto

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset