Lukijoilta: Uudelle tuulivoimatuelle ei ole perusteita

Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen lakiesitys uusiutuvilla energialähteillä saatavan sähkön tuotantotuesta. Eduskunnan talousvaliokunta pohti lakiesitystä yli viiden kuukauden ajan ja antoi siitä vastikään varauksellisen lausuntonsa.

Kuten valiokuntakin totesi, esitetyn lain perustelut ovat osin puutteelliset ja kaikki uusiutuvan energian tuotantomuodot eivät ole samassa asemassa.

Ehdotettu järjestelmä olisi ilmeisen vaikeaselkoinen tuen saajillekin. Tuki kohdistuisi lähinnä tuulivoimahankkeille. Yhä useammat tuulivoimayritykset ovat ilmoittaneet pystyvänsä jo toimimaan markkinaehtoisesti ilman tukia. Luonnollisesti yritykset haluavat kuitenkin ensin selvittää tuen saantimahdollisuutensa.

Esityksessä tukirahoja perustellaan suomalaisen hankeosaamisen ylläpitämisellä sekä Suomen energia- ja ilmastostrategialla.

Tuulivoima-alan hankeosaaminen ei ole vaarassa. Kunnat ovat jo kaavoittaneet moninkertaisen määrän alueita tuulivoimahankkeita varten.

Tuulivoiman tuotantolaitteistot ovat ulkomaista tuontitavaraa ja niiden hinnat ovat voimakkaasti laskussa. Lisäksi kaavoja ja rakennuslupia on ryhdytty kiireesti muuttamaan, jotta ne sallisivat aikaisempaakin korkeampia, jopa 300 metriin yltäviä voimaloita tuotantotehojen ja kannattavuuden kasvattamiseksi.

Esitellessään energia- ja ilmastostrategiaa syksyllä 2016 hallitus lupasi selvittää tuulivoiman haitat ennen kuin lisätukea koskevaa lakia edes valmistellaan.

Viime kuun alussa on julkaistu valtioneuvoston tutkimushankehaku tuulivoiman vaikutuksista ihmisten terveyteen ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. Selvitykset valmistuvat vuoden 2019 aikana.

Uuden tukilain säätämisellä tuulivoimaa varten ei nyt ole mitään kiirettä eikä sille ole kestäviä perusteita.

Kalevi Nikula

FM, yhteiskuntasuhteiden johtaja

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset