Lukijoilta: Useampaa mallia voisi kokeilla

Lehdessä oli 8.3.2018 Kati Nummensalon mielipidekirjoitus koskien ”kannustavan perusturvan” (luettavissa Suomen Kristillisdemokraatit rp:n kotisivuilta) mallia.

Tähän kohtaan voin todeta yleisen vuodatuksen (kohdat 1–6) useamman puolueen suunnasta.

1) Työnteon on oltava aina kannattavaa.

2) Suomen sosiaaliturva on eri etuuksien monimutkainen tilkkutäkki.

3) Suomen sosiaaliturva on liian monimutkainen, jolloin syntyy vakavia kannustinloukkuja.

4) Suomen sosiaaliturva ei voi enää perustua entisen teollisuusyhteiskunnan vaatimuksiin.

5) Nykyaikana työnteon vaatimukset ovat muuttuneet täydellisesti.

6) Suomen sosiaaliturva ei enää vastaa työnteon uusiin vaatimuksiin.

Tuo vuodatus (1–6) on tullut eri muodoissa vastaan useamman puolueen tilaisuuksissa, joissa olen käynyt yleisen mielenkiinnon vuoksi.

Siinä mielessä Kati Nummensalo toisti joitain kohtia kyseisestä yleisemmästä vuodatuksesta.

Itse olen ollut kannattamassa perustulomallien kunnollista kokeilua, jotta voisimme tehdä selvät johtopäätökset perustulomallien oikeista vaikutuksista. Nykyinen hallitus (Sipilä) kokeilee vain yhtä perustulomallia, mitä voi pitää isona rajoitteena.

Eri yhteyksissä on tullut vastaan kirjoituksia, että perustulomalleja olisi voinut kokeilla useampaa. Itse olen kannattanut eri yhteyksissä esimerkiksi 5–10 kokeiluryhmän perustulokokeilua.

Tässä mielessä kannustavan perusturvan malleja voisi aivan hyvin kokeilla asianmukaisesti useammalla kokeiluryhmällä.

Oman tuomion mukaan erilaiset mallit (esimerkiksi perustulomallit tai kannustava perusturva) voisi koota yhteen. Tämän jälkeen voisimme kehittää useamman kokeiluryhmän perustuen eri malleihin. Kokeilu ei vielä tarkoita jonkin mallin käyttöönottoa.

Eri yhteyksissä on puhuttu ja kirjoitettu erilaisista ketteristä yhteiskunnallisista kokeista. Valitettavasti yhteiskunnalliset kokeilut Suomessa ovat jääneet hyvin vaatimattomiksi kuten nykyinen vain yhden kokeiluryhmän perustulokokeilu.

Oman ehdotuksen mukaan puolueet voisivat päästä asiasta sopuun, jolloin voisimme kokeilla tasapuolisuuden nimissä useampia malleja.

Tietysti kaikkien mahdollisten mallien kokeilu vaatisi paljon työtä, mutta tasa-arvoinen kohtelu kaikille malleille avaisi mahdollisuuden ymmärtää useampien mallien hyvät ja huonot puolet.

Jukka Rannila

Jalasjärvi

Kommentoi