Lukijoilta: Työväen Eurooppaan

SKP osallistuu Euroopan unionin parlamenttivaaleihin, yhteistyössä Euroopan vasemmiston ja muiden kommunististen ja radikaalien vasemmistolaisten puolueiden sekä EU-parlamentin Yhtyneen vasemmiston GUE/NGL-ryhmän kanssa. SKP tuo vaaleihin EU:n vastaisen ja toisenlaista Eurooppaa rakentavan työväenluokkaisen vaihtoehdon.

Euroopan unionia on markkinoitu rauhan ja sopusoinnun projektina. Mutta aika on osoittanut, että todellisuudessa unioni on imperialistinen rakenne, kapitalistien luokkataistelukoneisto, joka edistää suurten yhtiöiden etuja niiden pyrkiessä kasvamaan ja maksimoimaan voittonsa.

Sen tavoitteena on yhdistää suuryritysten ja jäsenvaltioiden voimat tiiviiksi poliittiseksi, talous- ja rahaunioniksi sekä yhteiseksi turvallisuus- ja sotapolitiikaksi. Tästä on ollut seurauksena se, että alennetaan työvoimakustannuksia ja sosiaalisia menoja, taistelemalla ay-liikettä ja työehtosopimuksia vastaan, purkamalla ja estämällä kansallista sääntelyä ja verotusta, kiihdyttämällä monopolisoitumista sekä alistamalla kehittyviä maita. Tämä näkyy selvästi työnantajaliiton ja Sipilän oikeistohallituksen politiikassa, hyökkäys julkisten palveluiden purkamiseksi ja palveluiden yksityistämiseksi jatkuu.

SKP:n tavoitteena on nostaa näissä vaaleissa esiin tarve, toisenlaisen työväen Euroopan rakentamiseksi, jossa työntekijöiden oikeudet toteutuvat, jossa sosiaalinen oikeudenmukaisuus on tärkeä periaate ja joka ei ole turvallisuuspolitiikassa sitoutunut sotilasliittoihin. Olemme kehittyneenä ja uudenlaisena poliittisena liikkeenä asettaneet tavoitteeksemme 2000- luvun sosialismin ja kommunismin.

On aivan selvää että toisenlaisen Euroopan rakentaminen ei ole mahdollista nykymuotoisen Euroopan unionin sopimusten puitteissa, joiden perustarkoitus on estää työväenliikkeen taistelu oikeuksistaan ja demokratiasta.

Eurooppaa haastavat talouden vakaus, työläisten oikeudet, demokratian kehittäminen ihmisläheiseksi, julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan parantaminen, ympäristöpolitiikan parantaminen sekä rauhan- ja aseidenriisunnan politiikka.

Toisaalta Euroopan Unionin on oltava mukana kansainvälisessä politiikassa jossa luodaan tasavertaista taloudellista yhteistyötä, koulutusta, tuetaan kehittyviä maita ja luodaan kaikkialla ihmisille mahdollisuus elää synnyin seuduillaan.

Sen vuoksi tunnuksemme vaaleissa on ”Työväen Eurooppaan”.

Tapio Hakala (komm.)

Seinäjoki

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset