Lukijoilta: Tutkimus uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuneelle

Valmistelen Lapin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa väitöskirjatutkimusta uskonnollisesta yhteisöstä irtaantumisesta. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten uskonnollisesta yhteisöstä irtaantumisen kokemus vaikuttaa aikuisen uskonnollisessa kehityksessä ja elämäntarinassa.

Oletko irtaantunut jostakin uskonnollisesta yhteisöstä? Kerro uskonnollinen elämäntarinasi vapaamuotoisella kirjoituksella. Painota kirjoituksessasi uskoa ja uskonnollisuuttasi elämäsi eri vaiheissa. Voit ajatella uskonnollisuutta laajasti henkisyytenä tai hengellisyytenä. Erityisesti toivoisin, että käsittelisit kirjoituksessasi seuraavia kysymyksiä:

– Mitkä ovat uskonnollisen elämäsi tärkeimmät tapahtumat? Miten nämä tapahtumat ovat vaikuttaneet uskonnollisuuteesi? Miten suhteesi uskoon/uskontoon on muuttunut elämäsi aikana?

– Millä tavalla uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuminen vaikutti uskonnollisuuteesi? Millaisia muutoksia tapahtui uskossasi ja uskonnollisuudessasi irtaantumisen aikana ja sen jälkeen?

– Onko elämässäsi ollut henkilöitä tai hahmoja, jotka ovat erityisesti vaikuttaneet uskonnollisuuteesi? Keitä he ovat/ovat olleet, ja miten he ovat vaikuttaneet uskonnollisuuteesi?

– Millaista on uskonnollisuutesi nyt? Ohjaako elämääsi jokin korkeampi voima tai jumaluus? Miten harjoitat uskontoa? Mikä on suhteesi uskonnolliseen yhteisöllisyyteen? Miten uskonto näkyy arjessasi? Mitkä asiat ovat tärkeitä elämässäsi nyt? Onko uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuminen vaikuttanut käsitykseesi em. asioista ja miten?

– Millaisena näet uskonnollisuutesi tulevaisuudessa?

Taustatietona kerro ikäsi, sukupuolesi ja halutessasi yhteisö, jonka jäsenyydestä olet irtaantunut. Kerro myös yhteystietosi, jos voit osallistua mahdolliseen jatkohaastatteluun.

Lähetä tarinasi minulle sähköpostilla tai kirjeenä 31.1.2018 mennessä.

Tutkimusaineistoa tulen käsittelemään niin, ettei ketään voi tunnistaa tutkimusraportista. Aineistosta voidaan ottaa sitaatteja raporttiin, mutta tunnistettavat tiedot pyrin häivyttämään mahdollisimman tarkasti. Minun lisäkseni kukaan ei pysty yhdistämään tarinaasi ja sähköpostiosoitettasi/muita yhteystietoja toisiinsa. Voit siis kertoa tarinasi täysin luottamuksellisesti.

Kirjoituksen voit lähettää sähköpostitse: hekarjal@ulapland.fi tai postitse Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta/Heli Karjalainen, PL 122, 96101 Rovaniemi.

HELI KARJALAINEN

väitöskirjatutkija, KM, TM

Kommentoi