Lukijoilta: Turvapuhelinpalvelut toimivat Seinäjoella hyvin – kehitystä silti tehdään jatkuvasti

Kiitämme 17.5. Ilkassa julkaistussa yleisönosastokirjoituksessa saamaamme palautetta koskien Seinäjoen kaupungin ja Stella Kotipalvelut Oy:n kotihoitoa. Jokainen palaute on meille arvokas. Kotihoidon – ja laajemmin ikäihmisten – palveluiden järjestäminen laadukkaasti kaupungin budjettiraamissa on tehtävä, jossa onnistuminen edellyttää aktiivista keskustelua asiakkaiden, omaisten ja yrityskumppaneiden kanssa.

Seinäjoen kaupungin kotihoidon palvelut tuottavat tällä hetkellä yhdessä Seinäjoen kaupunki ja Stella Kotipalvelut Oy. Kotihoidon suunnittelussa tavoittelemme täsmällisyyttä ja asiakkaille tuttujen hoitajien käyttämistä alueellisilla hoitotiimeillä. Seinäjoella tiimejä on neljä kappaletta.

Lääkehoidolliset kotikäynnit tehdään ns. aikakriittisinä, jolloin ne ovat käyntisuunnittelussa tärkeysjärjestyksessä aina ensimmäisiä säännönmukaisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi insuliinipistokset on tehtävä aina 30 minuutin sisällä sovitusta ajasta. Selvitämme jokaisen mahdollisen poikkeuksen sekä sisäisesti että asiakkaan ja mahdollisen omaisen kanssa.

Tarkennuksena todettakoon, että 6.5. esitetyssä MOT-ohjelmassa ei tarkasteltu Seinäjoen kotihoitoa vaan Seinäjoen turvapuhelinpalvelua ja turvapuhelinhälytysten turva-auttamiskäyntejä. Alueellamme turvapuhelimia on tällä hetkellä käytössä noin 800 asukkaalla. Turvapuhelimen ovat saaneet kaikki, jotka ovat sen tarpeelliseksi kokeneet oman turvallisuutensa lisäämiseksi.

Turvapuhelinpalvelu toimii vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Asiakkaan painaessa turvapuhelimen hälytysnappia hälytys menee Stella Kotipalveluiden hälytyskeskukseen, jossa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut ammattilainen ottaa hälytyksen vastaan ja tekee avuntarpeenarvioinnin. Hän arvioi tilanteen hänellä käytössä olevien asiakastietojen ja itse turvapuhelun perusteella. Arvioin perusteella asiakkaan luo hälytetään ambulanssi, kutsutaan turva-auttaja tai otetaan yhteyttä kotihoidon yöpartioon. Turva-auttamiskäynneistä Seinäjoella vastaa Stella Kotipalvelut Oy:n kumppani vartiointiliike NYQS Oy, jonka auttamistehtäviä tekevillä vartijoilla on kaikilla ensiapukoulutus.

Turvapuhelin- ja auttamispalvelu ovat toimineet alueellamme hyvin alkuvaiheen suuren asennus- ja käyttöönottovaiheen jälkeen, eikä sittemmin negatiivista asiakaspalautetta ole juurikaan tullut. Koska vartiointiliikkeellä on alueilla useita vartijapartioita, turva-auttamiskäyntien vasteaika on pääsääntöisesti alle 20 minuuttia. Vasteaika tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti turva-auttaja on paikalla asiakkaan luona hälytyksen tapahduttua. Se, että paikalle tullaan ripeästi, on yksi tärkeimmistä turvapuhelinpalvelun laatutekijöistä. Toki myös taito kohdata asiakas auttamistilanteissa on hyvän palvelun edellytys. Turva-auttamiskäynnit johtuvat pääsääntöisesti asiakkaiden kaatumisista tai ovihälyttimen ilmoituksesta, jolloin asiakas on poistunut asunnostaan. Turva-auttajan ei edellytetä tekevän mitään hoitotoimenpiteitä. Jos tilanne kuitenkin vaatii hoidollista arviointia tai osaamista, turva-auttaja kutsuu paikalle hoitoalan ammattilaisen.

Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edellyttää, varmastikin hyvää tarkoittaen, että kiireettömätkin turva-auttamiskäynnit pitää tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneen ammattilaisen toimesta. MOT-ohjelman toimittaja otti Seinäjoen kaupunkiin ja Stellaan yhteyttä tiedustellakseen, mitä tämä Valviran vaade tarkoittaa käytännössä.

Toimme ohjelmassa esille, että tämä tarkoittaa Seinäjoella turva-auttamispalvelun vasteaikojen pitenemistä erityisesti haja-asutusalueilla. Samalla palvelun kustannus voi nousta kohtuuttomaksi sekä kaupungille että palvelun käyttäjille. Vaarana on lisäksi se, että jotkut asiakkaat voivat jäädä turva-auttamispalvelun ulkopuolelle. Kuten MOT-ohjelmassa todettiin, Valviran kantaa asiaan pitäisikin siksi vielä pohtia.

Anneli Saarinen

Ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja

Seinäjoen kaupunki

Juhani Pälve

Toimitusjohtaja

Stella Kotipalvelut Oy

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset