Lukijoilta: Turpeesta murhetta monella tasolla

Ilmastonmuutos ja eliölajiston häviäminen uhkaavat maapallon tulevaisuutta. Nämä tiedeyhteisön tunnistamat ongelmat edellyttäisivät pikaisia toimia. Vaikka useimmat poliittiset päättäjät tunnustavat tilanteen, on korjausliikkeiden tekeminen osoittautunut käsittämättömän vaikeaksi. Mm. täällä Suomessa saimme juuri huomata, että ympäristölle haitallisia yritystukia jatketaan.

Suomessa tämä problematiikka kiteytyy soiden käytössä. Turpeenpolttoa tuetaan mittavin veroeduin, vaikka sen tiedetään olevan runsaspäästöisintä energiantuotantoa. Lisäksi turpeenotto on pilannut laajalti maamme vesistöjä, ja suoluonnon tila on hälyttävän huono. Kun valtakunnan, maakuntien ja kuntien tasolla jyräävät samat jähmeät voimat, aiheutuu ongelmia monella tasolla.

Hienoa oli kuulla, että Suomen suurimman turvefirman Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka ilmoitti, että he ovat luopumassa turpeen energiabisneksestä ympäristösyistä. Myös muu turpeen laajamittainen käyttö olisi kiellettävä, ja se on poliitikkojen vihdoinkin ymmärrettävä.

Oma maakuntamme Etelä-Pohjanmaa on murheellinen esimerkki siitä, miten turpeenkäytön ongelmiin reagoidaan. Maakuntaohjelmassa todetaan, että ilmastonmuutoksen torjunta on ohjelmakauden tärkeimpiä tehtäviä, ja että suoluonnon suojelua pyritään parantamaan. Ohjelmaa toteuttava, ja parhaillaan valmisteltava, turvemaiden käyttöön liittyvä vaihemaakuntakaava on kuitenkin lisäämässä rajusti turpeenoton etupiiriin ohjattavia soita. Soidensuojelua esitetään vain kahdelle suolle.

Kotikaupungissani Seinäjoella harmittaa se, että Seinäjoen Energia Oy haluaa jatkaa turpeen käyttöä myös tulevaisuudessa. Turvevoimalan hankinta on kuin Musta Pekka -kortti, joka on jäämässä häviäjän käteen.

Turpeella tuotettu kaukolämpö ei ole vastuullista energiantuotantoa, eikä valveutunut rakentaja sellaista kotiinsa halua.

Juuri nyt tuskallisin turpeeseen liittyvä kipupiste on kuitenkin hyvin omakohtainen. Perheemme rauhoittaman metsä- ja suokohteen rajanaapuri on ilmoittanut, että se hakee omalle alueelleen turpeenottolupaa. Suo on tuossa kunnassa viimeinen jäljellä olevista avosoista, joten suoluonnon suojelulla on todella kiire.

Hannu Tuomisto

luonnonsuojelija, ekologi

Seinäjoki

Kommentoi