Lukijoilta: Tehy muistuttaa yrittäjäjärjestöä työsopimuslain erityisluonteesta

Suomen Yrittäjien edustajat kirjoittavat Ilkassa 3.10., että Tehyn valtuuston puheenjohtajan Paula Sihdon aiempi kirjoitus irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä sisältää virheitä. Väittely lehtien palstoilla ei aina ole kovin hedelmällistä, mutta muutamaa seikkaa Suomen Yrittäjien kirjoituksessa on välttämätöntä selventää ja oikoa.

Lakiesitysluonnos on asettamassa työntekijät irtisanomistilanteessa eri asemaan riippuen siitä, minkä kokoisen työnantajan palveluksessa henkilö työskentelee. Esityksen mukaan irtisanominen pienissä yrityksissä helpottuisi, kuten Sihto aiemmin kirjoituksessaan aivan oikein totesi. Sehän on koko esityksen tarkoitus.

Muutoksen seurauksena työntekijä voisi tulla tosiasiallisesti irtisanotuksi myös ikääntymiseen tai sairastumiseen liittyvien syiden vuoksi tai puuttuessaan epäkohtiin työpaikalla, vaikka syrjiviä ja kiellettyjä irtisanomisperusteita ei ollakaan muuttamassa. Näin siksi, että esitysluonnos on muotoiltu hyvin epäselvästi ja tulkinnanvaraisesti. Tällöin irtisanomisten laillisuutta ja perusteita joudutaan punnitsemaan eri oikeusasteissa jälkikäteen ja riittävän oikeuskäytännön syntyminen kestää vuosia. Tästä seuraa iso epävarmuus pienissä yrityksissä sekä työntekijälle että työnantajalle.

Suomen Yrittäjät vetoaa myös siihen, että nykyisessäkin työlainsäädännössä on työnantajan kokoon liittyviä erilaisia velvoitteita. On totta, että yhteistoimintalaki ei koske pienimpiä yrityksiä, ja tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki sisältävät yrityksen kokoon liittyviä velvoitteita kuten tasa-arvosuunnitelman laatiminen. Ne ovat kuitenkin täysin erityyppisiä asioita kuin nyt kysymyksessä oleva henkilöperusteisen irtisanomissuojan heikentäminen, mikä kohdistuu suoraan yksittäiseen henkilöön ja hänen oikeuksiinsa.

Työsopimuslaissa ei ole yrityksen kokoon liittyviä erilaisia velvoitteita, vaan työsopimuslakia tulee kokonaisuudessaan noudattaa samalla tavoin niin pienissä kuin isoissakin yrityksissä. Tämä johtuu siitä, että työsopimuslaissa on kyse työntekijöiden suojaksi säädetystä minimiturvasta.

Näyttää siltä, että työsopimuslain sisältämää periaatetta heikomman osapuolen eli työntekijän suojelusta ei ole täysin ymmärretty hallituksessa tai yrittäjäjärjestössä. Esitetty lainsäädäntömuutos edellyttää työsopimuslain luonteen vuoksi asianmukaisia ja hyväksyttäviä perusteluja, joita ei nyt ole olemassa.

Hallitus perustelee kyllä erilaista kohtelua työllisyyden parantamisella, mutta irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutuksista ei ole tutkittua tietoa tai uskottavaa vaikutusarviota, mikä tuli esille myös työministerin tiedotustilaisuudessa 2.10. Tämä tutkimusnäytön puute oli Suomen Yrittäjien kirjoituksesta unohtunut. Hallitus on esittänyt perusteluna työllisyyden paranemiselle ainoastaan Suomen Yrittäjien jäsenilleen laatiman kyselyn tuloksen.

Irtisanomissuojan heikentäminen käytännössä yhden osapuolen kyselytutkimukseen perustuen on surullista ja valitettavaa poliittista peliä työntekijöiden työsuhdeturvan kustannuksella.

Kyse on myös tasa-arvosta. Monilla miesvaltaisilla aloilla on sovittu paremmasta irtisanomissuojasta työehtosopimuksissa. Naisvaltaisilla aloilla ei, jolloin heikennys kohdistuu erityisesti naisiin.

Suomen Yrittäjät vakuuttaa lisäksi kirjoituksessaan, että irtisanomissuojan heikennys pienissä yrityksissä ei missään tapauksessa houkuttaisi suuria yrityksiä järjestämään toimintaa pienempiin kokonaisuuksiin. Mahdollisuus tällaiseen keinotteluun yritysrakenteella kuitenkin avautuisi. Tuore muutos heikennyksen kohdistumisesta vain 10 tai alle 10 hengen yrityksiin pienentää onneksi tätä riskiä.

Yksityisellä sosiaalialalla etenkin vanhuspalveluissa on jo nyt todella paljon ongelmia sekä hoidon laadussa että henkilöstön työehdoissa ja -oloissa. Se on yksi syy, miksi Tehyssä suhtaudutaan erittäin kriittisesti minkäänlaiseen työehtojen heikennykseen.

Suomen Yrittäjien esille nostamaa virherekrytointien riskiä puolestaan on jo pienennetty tällä hallituskaudella pidentämällä koeaikaa.

Ammattiyhdistysliike on yhdessä hallituksen kanssa valmis etsimään oikeasti vaikuttavia ratkaisuja työllisyyden parantamiseen ja pienten yritysten ongelmiin, mutta irtisanomissuojan heikennys ei ole sellainen.

Paula Sihto

Tehyn valtuuston puheenjohtaja

Else-Mai Kirvesniemi

Tehyn edunvalvontajohtaja

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset