Lukijoilta: Susanna Kosken kirjoituksesta

Susanna Koski kirjoitti Ilkassa 30.10. mielipidekirjoituksen otsikolla Aktivistit ainoastaan omalla asiallaan. Lähestyn tässä Kosken kirjoitusta hieman eri kantilta, ottamatta niinkään kantaa hänen kirjoituksensa sisältöön mielipiteenä.

Lukiessani Kosken kirjoittamaa tekstiä kiinnitin huomioni seuraavaan seikkaan: teksti vaikutti erittäin vahvasti ns.” kirjanoppineen tekstiltä”, mielipiteeltä, joka on kasattu kokoon ilman todellista kiinnostusta asiaan ja syventymistä siihen.

Mielipiteeseen on koottu tietoa netistä, asiatekstin pätkistä muodostuvaksi sillisalaatiksi, pohjana muun muassa vanhat uutistekstit ja lehtikirjoitukset. Tekstin painoarvoa on yritetty lisätä mm. sanoilla tieteellinen näyttö, perustuslaillinen oikeus, hallitusohjelma ja niin edelleen.

Susanna Koski on poliitikko, siksikin häneltä odottaisi parempaa ja enemmän. Paneutumista asiaan, tutustumista faktoihin ja menemistä asioiden sisälle.

Koski käyttää tässä kohdin, osallistuessaan mielipiteellään turkistarhausta koskevaan keskusteluun, sanansäilää tarkoituksenaan vain tuoda vaalien alla itseään esille ja kalastaakseen vaalien alla ääniä tietyiltä ammatinharjoittajilta. Tämä Koskelle poliitikkona suotakoon.

Vaan pieleen silti meni, Susanna. Kerronpa miksi. Jos tarkoituksenasi on kirjoituksessasi puolustaa ja suojella turkistarhausta sen vastustajilta ei tuon tyyppinen kirjoittelu enää riitä.

Aktivistit ja muutkin turkistarhausta vastustavat kansalaiset toimivat kuunnellen sydämensä ääntä ja pyrkien saamaan aikaan hyvää ja vähentämään eläinten kärsimyksiä. Heillä on myös empatiakyky tallella.

Nuo toimintaan johtavat periaatteet näkyvät myös heidän kannanotoissaan ja kirjoituksissaan. He eivät ole suoranaisesti omalla asiallaan, vaan puolustuskyvyttömien eläinten asialla. Eläinten puolesta puhuvat ja toimivat ihmiset, joiden ajatukset ja mielipiteet kumpuavat syvemmältä ihmisen ajatus- ja tunnemaailmasta kuin netistä kaivettu tieto ja ulkoa opittu yksioikoinen totuus.

Olen itse jo 60 vuotta elämää nähnyt eläinten oikeuksien puolustaja. Vastustan turkistarhausta ja toimin kaikin mahdollisin keinoin sen puolesta, että tarhaus saataisiin loppumaan Suomesta ja kaikista muistakin maista, joissa vielä turkistarhaus elinkeinona hyväksytään.

Viime vuosina on on ollut havaittavissa, miten tarhauksen puolustajat, poliitikot mukaan lukien, ovat mielipiteissään yhä enemmän alkaneet toistaa itseään. Palo heidän kirjoittelussaan puuttuu, palo puhua aidosti tarhaajien puolesta. Tältäkin osin on tarhaajien puolustus murtumassa.

Ja edessä on pian aika, jolloin on myönnettävä, että me turkistarhauksen vastustajat olimme sittenkin oikeassa ja vahvempia mielipiteissämme. Vahvempia, kuin samaa, osin harhaanjohtavaakin asiatietoa toistavat ja mielipiteenään esittävät tarhauksen puolustajat.

Tuija Palojärvi

Kauhava

Kommentoi