Lukijoilta: Suomessa on tilaa ja tilausta energiantuotannolle

Uutisissa on nostettu esille Suomen ja Ruotsin välille revenneestä tuntuvasta sähkön hintaerosta. Sen lisäksi keskustelua on käyty maamme energiaomavaraisuudesta ja eri energiamuodoista. Suomalaisen sähkön hinta on kallista myös Pohjoismaihin verrattuna. Suomen aluehinta oli 23.8. noin 54 euroa, kun Pohjois-Ruotsin aluehinta 38 euroa ja Pohjoismaiden keskiarvoa kuvaava systeemihinta oli vielä alempi eli 34 euroa megawattitunnilta.

On selvää, että omavaraisen energiatuotannon vahvistamista tarvitaan. Kuluttajat maksavat nyt sähköstä lisähintaa, koska Suomessa ei ole tarpeeksi omaa tuotantoa ja lännestä tuleva siirtokapasiteetti on täyskäytössä.

On olennaista lisätä suomalaisten tietoisuutta sekä eri energiamuotojen ominaisuuksista että energian hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Viime vuonna suomalaisten käyttämästä sähköstä ostettiin ulkomailta 25 prosenttia. Sähköomavaraisuutta olisi fiksua lisätä sekä kansantalouden että kansalaisten näkökulmasta. Omavaraisuus vähentää riippuvuuttamme ulkomaisesta energiasta. Suomalaisille kuluttajille kotimaisen sähköntuotannon lisääminen tietäisi pienempää sähkölaskua.

Varteenotettava, ja esimerkiksi ydinvoimaan verrattuna suhteellisen nopeasti käyttöönotettava, energiamuoto on kotimainen tuulivoima. Se on päästötöntä ja jätteetöntä energiaa. Luvitusvaiheen jälkeen tuulivoimapuisto on valmis ja tuotannossa 1–2 vuoden kuluttua investointipäätöksestä.

Tuulivoiman hyvä puoli on myös se, että sitä voidaan rakentaa markkinaehtoisesti ilman tukia. Tuettomuuden ohella tuulivoima lisää kuntien elinvoimaa – se tuo alueelle verotuloja ja työtä.

Teemu Loikkanen

Suomen maajohtaja

OX2

Kommentoi