Lukijoilta: Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa

Suomalaiset ruuantuottajat ja koko elintarvikesektori ovat jo 24 vuotta olleet osa Euroopan Unionin yhteisen maatalouspolitiikan järjestelmää. Siinä on hyvät ja huonot puolensa.

Suomen EU-jäsenyyden aikana maailmankauppa on vapautunut kaikilla aloilla. Suomi olisi yksin liian pieni neuvottelija koko maailmankaupan pelisääntöpöydissä. Tässä olemme hyötyneet EU:sta.

EU:n maatalouspolitiikka on myös vakauttanut viljelijöiden tuloa yksittäisistä vuosista 5–7 vuoden ennustettaviin budjettijaksoihin. EU-jäsenyytemme aikana tilojen on ollut mahdollista saada merkittäviä investointitukia.

Onpa ollut huonoakin. Esimerkiksi päätös maakohtaisten maidon tuotantokiintiöiden poistamisesta puraisi ankarasti Suomen maatalouden arvokkainta kivijalkaa.

Olen samaa mieltä Euroopan maidontuottajien etujärjestön EMB:n (Europan Milk Board) kanssa: tuotantoa on jollakin tavalla säänneltävä, jotta vältetään edullisten olosuhteiden maiden laaja ylituotanto ja turvataan myös Suomen tuottaville tiloille riittävä tulotaso.

Maataloustuottajia ja elintarvikesektoria on haitannut myös EU:n ja Venäjän keskinäisten pakotteiden kierre. Siitä pois pääsemiseksi tarvitaan EU:n ja Venäjän palaamista yhteiseen neuvottelupöytään.

Hankaluuksista huolimatta on hyvä pysyä EU:n kanssa samoilla linjoilla. Suomella ei ole syytä tukea sellaista politiikkaa, että hyväksymme Venäjän menettelyn liittää osa naapurimaastaan itseensä. Kannattaa myös huomata, että elintarvikkeiden osalta pakotteet asetti Venäjä, nostaakseen omaa maatalouttaan.

EU:n kautta on avautunut jo uusia mittavia maataloustuotteiden kauppaväyliä: Japanin ja Etelä-Korean vapaakauppasopimukset ovat myös suomalaisen tuottajan mahdollisuus.

Kiinaan on jo syntynyt Suomi-ruuan buumi.

Komission esitys uudesta maatalouspolitiikasta parantaa mielestäni monta asiaa. Siinä taataan enemmän tuottajien kaipaamaa kansallista joustavuutta. Toiseksi, komissio on huomannut, että maatalous ei ole ilmasto- ja ympäristöongelma, vaan molempien keskeinen ratkaisu. Kolmanneksi, EU edelleen lähtee siitä, että ruokaa on tuotettava kaikilla unionin alueilla. Käykö näin – sitä haluan olla varmistamassa Euroopan parlamentissa.

Omissa parlamenttitehtävissäni näen jatkuvasti, miten kotimaisen maatalouden arvo kasvaa. Kansainvälisen turvallisuuden horjuessa oma tuotanto on olemassaolon tae.

Kansainvälisten ruokaväärennösten paljastuessa meidän järjestelmämme osoittautuu kuluttajille turvalliseksi. Suomalainen elintarvikeketju työllistää joka päivä satoja tuhansia kansalaisia.

Maatalouspolitiikka on jatkossakin tärkeimpiä EU:n toimialoja. Kun pyrin jatkokaudelle Euroopan parlamenttiin, lupaan kolme asiaa. Ensiksikin ”äänestäjätakuu”: jos tulen valituksi, sitoudun koko kaudeksi parlamentin työhön Suomen ja suomalaisten puolesta.

Toiseksi: en hyväksy heikennyksiä suomalaisen maatalouden asemaan. Kolmanneksi: olen käytettävissä Suomen maakuntien ja ruokasektorin edunvalvonnan ankkuriksi EU:n ytimessä. Euroopan parlamentin jäsenten valinta osaltaan ratkaisee nämä kysymykset 2020-luvulta tulevaisuuteen.

Mirja Vehkaperä (kesk.)

Euroopan parlamentin jäsen

eurovaaliehdokas

Oulu

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset