Lukijoilta: Raudanpuutetta vähätellään

Ilkassa. 3.3. ja 10.3. kaksi lääkäriä kertoo raudanpuutteesta ja sen hoidosta vähättelevästi. Heidän ohjeillaan osa raudanpuutteisista jää hoidotta.

Lääkärin eettisissä ohjeissa sanotaan, että lääkärin velvollisuus on edistää terveyttä, ehkäistä potilaidensa sairauksia sekä lievittää heidän kärsimyksiään. Myös kehotetaan kartuttamaan tietojaan, mikä näissä ravitsemuspuutosasioissa on suurelle osalle todella tarpeen. Lisäksi kehotetaan hoitamaan potilasta tämän avuntarpeen mukaan.

Aliravitsemustilat, joihin raudanpuutekin kuuluu, ovat osalle lääkäreistä mustia aukkoja. Monien lääkärien on vaikea sulattaa jos potilas pyytää puutostilojen tutkimista. Potilaslaissa kuitenkin sanotaan, että potilaalla on oikeus osallistua omaan hoitoonsa.

Raudanpuute saattaa olla vakava tila, sillä kehon jokainen solu tarvitsee rautaa. Raudanpuute pitkittyessään voi johtaa vakaviin ongelmiin mm. kilpirauhasen vajaatoimintaan ja työkyvyttömyyteen. Raudanpuutteen hoidolla saatetaan ehkäistä vakavien sairauksien puhkeamista ja saatetaan helpottaa muiden sairauksien tilaa merkittävästi.

Ferritiinin mittaus on halpaa ja tulos alle 40 kertoo luotettavasti raudanpuutteesta. Korkeampi tulos ei sulje raudanpuutetta pois ja diagnostisointiin tarvitaan raudanpuutteeseen perehtynyt lääkäri. Raudanpuute ei aina näy verenkuvasta, vaikka lääkäri niin väittäisikin, ainakaan jos pitäydytään tiukasti viitearvoissa.

Karri Helin kirjoitti raudan usein vahingoittavan maksaa mutta ei maininnut, että lääkärit määräävät maksatoksisia lääkkeitä raudanpuutteen oireisiin, kun rauta olisi se oikea hoito (mm. parasetamoli ja masennuslääkkeet saattavat aiheuttaa maksavaurion).

Lääkärin tulisi tietää, että rautahoidon etenemistä on seurattava verikokein. Rauta on elimistölle välttämätön toisin kuin useimmat lääkkeet. Esimerkiksi masennuksen Käypähoitosuosituksissa kehotetaan sulkemaan somaattiset syyt kuten ravintoainepuutokset pois. Kuinka monelta masentuneelta nämä on poissuljettu?

On olemassa muitakin vakavia ravintoainepuutoksia, jotka saattavat vahingoittaa kehoa peruuttamattomasti ja rauta ei ole aina selitys kaikkeen.

Silti kuka lääkäri uskaltaa olla mittaamatta ferritiiniä oireiselta potilaalta, sillä poikkeavan ferritiinin avulla saattaa paljastua jopa henkeä uhkaava sairaus (esim. kasvain).

EU:n parlamentti on jo vuonna 2006 hyväksynyt tiedejärjestöjensä (ENHA ja ESPEN) suosituksen, joka velvoittaa jokaista lääkäriä tutkimaan potilaansa ravitsemustilan ja korjaamaan todetun aliravitsemuksen. WHO on kampanjoinut 20 vuotta raudanpuutteen puolesta. Muoti-ilmiö tämä ei ole vaikka usea lääkäri tällä nöyryyttääkin potilasta.

Kehotan jokaista tutustumaan seuraavaan aineistoon: raudanpuute.fi, esasoppi.fi ja foibos.fi/blogi ja tekemään asiasta omat päätelmänsä. Ottakaa ihmiset vastuu terveydestänne ja vaatikaa mm. rautavaraston mittausta. Kyse on teidän terveydestänne, ei lääkärin.

Aliravitsemustilojen hoito on kustannustehokkainta terveydenhoitoa ja sairauksien ennaltaehkäisyä!

Pirjo Ilomäki

Seinäjoki

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset