Lukijoilta: Muut lehdet

Aamulehti kirjoittaa tunnin junasta.

Huolestuttavaa on se, että työlle ei olla asettamassa tarkkaa aikataulua. Ainoa tavoite on, että neuvottelut hankeyhtiön perustamisesta saataisiin valmiiksi vielä tänä vuonna.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan määräaikaa neuvotteluryhmien työlle ei voida asettaa asian luonteen vuoksi. Se herättää ihmetystä.

Yleensä kaikki tärkeät projektit tarvitsevat aikataulun ja selkeät askelmerkit. Jos ne puuttuvat, on olemassa suuri vaara, että muut asiat ajavat ohi, koska ne ovat syystä tai toisesta kiireellisempiä hoidettavaksi.

Nopeat junayhteydet ovat tärkeitä sujuvan liikkumisen kannalta ja Suomi-rata hyödyttäisi nimensä mukaisesti isoa osaa Suomea. Olisi siis enemmän kuin suotavaa, että hankkeelle luotaisiin kunnianhimoinen aikataulu jo näin hankkeen alkuvaiheessa.

Kommentoi