Lukijoilta: Muut lehdet

Hämeen Sanomat näkee velkaa pursuavan ovista ja ikkunoista

Suomalaisten kotitalouksien velkataakka on kasvanut yhtäjaksoisesti yli kaksi vuosikymmentä. Velat myös keskittyvät tietyille asuntokunnille, joilla on velkaa moninkertaisesti käytettävissä olevien vuositulojen verran. Eniten velkaa suhteessa tuloihin on alle 35-vuotiailla.

Velkaantumiskehitys huolestuttaa Suomen Pankkia, joka kuvaa maan rahoitusjärjestelmää haavoittuvaksi. Uhkia liittyy talouskasvun sakkaamiseen ja korkojen nousuun, kun suomalaiset suosivat pitkissä lainoissaan lyhyitä lainakorkoja.

Kotitalouksien pitäisi lainanotossa ottaa huomioon korkotason nousu. Vaihtuvakorkoisen lainan hoitamiseksi maksukykyä kannattaa jättää myös korkeampien korkojen varalle.

Ylivelkaantumisen taittamiseksi odotuksia on ladattu luottorekisteriin.

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset