Lukijoilta: Muut lehdet

Opettaja-lehti haluaa lapsistrategian näkyviin hallitusohjelmassa

Lapsi- ja perhepolitiikassa ongelmana on ollut lyhytjänteinen ja usein ristiriitainen päätöksenteko. Esimerkkejä siitä ovat varhaiskasvatus- ja koulutusleikkaukset, lapsiperheiden etuuksien heikentäminen ja palveluissa tehdyt leikkaukset.

Lapsiperheköyhyys on kääntynyt kasvuun, vaikka eriarvoistumisen ongelma tunnistetaan laajasti niin hallinnon kuin päättäjien keskuudessa.

Lapsi- ja perhepolitiikka voi tulevaisuudessa olla pitkäjänteisempää, jos uusi hallitus ryhtyy edellisen vaalikauden lopulla tehdyn taustavalmistelun pohjalta laatimaan monien maiden tapaan kansallista lapsistrategiaa.

Lapsistrategia on lapsen oikeuksiin perustuva, yli vaalikausien ulottuva linjaus, jossa edistetään lapsen edun toteutumista lapsia koskevissa asioissa.

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset