Lukijoilta: Muu lehdet

Kauppalehti ennustaa työvoiman loppuvan ilman maahanmuuttoa

Työllisyyden kasvua rajoittaa jo tällä hetkellä työvoiman tarjonta. Myös rakenteellisen työttömyyden rajat tulevat vastaan.

Suurimman haasteen työmarkkinoille tuo väestörakenne. Työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun vuonna 2021. Työikäisten osuus kasvaa ainoastaan 65–74-vuotiaissa, joiden keskuudessa työllisyysaste on vain noin 11 prosenttia. Samaan aikaan työvoiman lukumäärä vähenee 15–54-vuotiaiden joukossa ikäluokkien koon pienenemisen vuoksi.

Kun työikäisen väestön väheneminen yhdistetään erittäin alhaiseen syntyvyyteen, on selvää, ettei Suomi saa tarvitsemaansa työvoimaa tulevina vuosikymmeninä. Väki loppuu yksinkertaisesti kesken.

Ainoa ratkaisu tilanteeseen on työperäisen maahanmuuton tuntuva kasvattaminen.

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset