Lukijoilta: Mikä duunaria ahdistaa?

Työelämän jatkuvuus on epävarmaa ja työttömän perusturva on entistä heikompi. Sekä Posti että Wärtsilä ovat irtisanomassa työntekijöitä. Postin irtisanomiset koskee Seinäjokea ja Wärtsilän irtisanomiset osuvat kipeimmin Vaasaan.

Hallituksen leikkaustoimet ovat kurittaneet sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten tekemän selvityksen mukaan erityisesti pienituloisia lapsiperheitä sekä työttömiä. Työnantajan takaisinottovelvollisuutta on lyhennetty. Työttömiksi jääneille riesana on aktiivimalli, jonka lähtökohta on ajatus laiskoista työttömistä.

Voi vain arvella, miten tämä vaikuttaa nyt irtisanottaviin työntekijöihin ja heidän perheisiinsä Wärtsilässä ja Postilla.

Julkisen puolen duunareita on puhuttanut kilpailukykysopimus eli kiky ja sen mukanaan tuoma työajan pidennys ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus. On epäreilua, että työaikaa pidennettiin, mutta lisätyö tehdään samalla palkalla. Samoilta työntekijöiltä leikattiin 30 % lomarahoista. Tällä leikkauksella oli suuri vaikutus. Lomarahat olivat monille perheille ainoa raha, jolla tehtiin kesän ainoa lomamatka tai retki.

Kiky-sopimuksen syntymisestä kerrottiin, että se olisi ollut maan hallituksen ja ay-liikkeen yhteinen sopimus. Ei kuitenkaan voida puhua yhteisestä sopimuksesta, kun toinen vaihtoehto oli ns. pakkolakien voimaantulo. Pakkolaeilla tarkoitettiin heikennyksiä työsopimus-, työaika- ja vuosilomalakiin säädettyihin työehtoihin ja työmarkkinajärjestöjen mahdollisuuteen sopia virka- ja työehtosopimustensa sisällöstä.

Julkisen sektorin duunarin ahdistusta lisää se, että työajan pidennyksellä on merkitystä myös työntekijöiden jaksamiseen. Julkisella sektorilla tehdään monia hyvää fyysistä kuntoa vaativia töitä. Tahti kiristyy kaiken aikaa. Nyt jo on nähtävissä sairauspoissaolojen lisääntyminen.

Työttömäksi voi jäädä kuka tahansa ja teiden takaisin työelämään täytyy olla monipuoliset. Leikkauksilla ja kurituksilla emme tätä maata pysty pitämään maailman parhaiten menestyneiden joukossa.

Minusta on aika vaihtaa suuntaa. On lakattava kepittämästä heitä, jotka tämän maan tulevaisuutta rakentavat. On kannustettava ihmisiä takaisin työelämään parempien palvelujen avulla kepittämisen sijaan. Meidän on kyettävä katsomaan tulevaisuuteen ja tehtävä toivoa herättävää politiikkaa. Hyvinvoiva ihminen on aina hyvä sijoitus.

Aino Akinyemi (vas.)

eduskuntavaaliehdokas

Vaasan kaupunginvaltuutettu

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset