Lukijoilta: Lapsille kasvurauha ja vanhuksille laadukasta hoitoa

Viime viikkojen ja päivien uutiset ovat osoittaneet meille niitä epäkohtia, joita otamme esille juhlapuheissa, mutta käytännöt ja toiminta kertovat jotakin aivan muuta.

Lastemme ja nuorisomme kasvurauhaa uhataan monelta taholta: aikuiset ahdistelevat heitä, heidän tervettä kasvuaan tytöiksi ja pojiksi häiritään varhaiskasvatuksesta lähtien ohjelmilla, joita ovat laatineet seksuaalivähemmistöjä edustavat tahot ja tavallisten ihmisten perhekäsitys leimataan niin, että kukaan ei uskalla enää tunnustaa olevansa kotoisin ihan tavallisesta perheestä.

Erilaisuuden hyväksymisen nimissä jälkikasvullemme tarjotaan malleja, jotka aiheuttavat epävarmuutta sukupuoli-identiteetin muodostumisessa ja terveen itsetunnon kehittymisessä.

Suomalainen lainsäädäntö tuntee (ainakin toistaiseksi) kaksi sukupuolta. Vanhempien ja kasvattajien tulee yhdessä ottaa vastuu siitä, että näitä sensitiivisimpiä asioita käsitellään turvallisessa ja toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Lisäksi huoltajien tulee valvoa lastensa käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa sekä opastaa kriittiseen ja turvalliseen mediakulttuuriin.

Viranomaisille tulee taata riittävät resurssit, jotta lapsia ja nuoria häiritsevät aikuiset tunnistetaan ja saatetaan vastuuseen vakavista, koko elämää vaurioittavista teoistaan.

Vanhuspalveluissa on otettava käyttöön laajamittainen ja joustava asiakastietojärjestelmä, josta ilmenevät ikäihmisten saamat ja tarvitsemat palvelut. Ikääntyneet ihmiset eivät osaa välttämättä itse kertoa hoidostaan tai hoitamatta jättämisestä.

Kun kotihoito ei riitä, on tarjolla oltava palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. Palveluasumisen omavalvonnan vastuuta tulee korostaa. Siitä on tehtävä käytännönläheistä ja tunnistettavaa. Viranomaisvalvonnan keinoja ja tehokkuutta on lisättävä. Kunnille on luotava työkaluja ja mahdollisuuksia valvoa ostopalvelujaan ja omaa palvelutuotantoaan.

Tietojärjestelmiä on kehitettävä niin, että niiden avulla voidaan seurata palveluyksiköiden hoidon vaikuttavuutta ja saada vertailutietoa seurantaan, valvontaan ja arviointiin.

Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen vanhuspalveluissa ei saa johtaa kotimaisten ja pienten yritysten karsiutumiseen. Palvelulupaukset ja sertifikaatit eivät voi olla paperinmakuisia suunnitelmia, vaan asiakkaalle asti toteutuvia käytännön toimenpiteitä. Hoitajamitoituksen tulee olla todellisuutta.

Kun ikäihmiset eivät kykene valvomaan etujaan, tulee perustaa vanhusasianvaltuutetun virka. Valvottavia ja puolustettavia asioita tuntuu riittävän. Vanhustenhoidossa on nyt inhimillisyysvaje.

Monen monituista kertaa on todettu, että lapsissa ja nuorissa on kansakunnan tulevaisuus. Rakentakaamme tulevaisuus vahvalle ja yksinkertaiselle arvopohjalle. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja avoimuutta sekä vaalitaan toinen toistemme kunnioitusta.

On keskeistä, mitä kasvatuksessa ja koulutuksessa painotetaan. Kohtaaminen, kuunteleminen ja ajan antaminen ovat lähtökohtia monien ongelmien ratkaisuun.

Tavoitteenamme tulee olla myös ikäystävällinen Suomi, jossa seniorikansalaiset viihtyvät ja saavat ajallaan tarvitsemansa avun. Hyvinvointiyhteiskuntamme rakentaneet sukupolvet ansaitsevat hyvinvointinsa.

Kimmo Rantanen (kd.)

eduskuntavaaliehdokas

Pohjanmaan piirin pj.

Seinäjoki

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset