Lukijoilta: Koulutuskuntayhtymä oikaisee

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä haluaa oikaista Ilkassa 27.4. olleen artikkelin ”Ilmajoki käytti etuosto-oikeuttaan” asiasisältöä.

Lainaukset: ”Toisessa kaupassa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä oli myynyt kahden hehtaarin Taikun kiinteistön…” ”Pirttikosken mukaan vastuulliseen kaupantekoon kuuluu yhteydenotto kuntaan, varsinkin tapauksissa, joissa kohde sijaitsee yleiskaava-alueella. Myyjän, ostajan tai kaupanvahvistajan pitää kysyä kunnalta, onko se kiinnostunut kaupan kohteena olevasta alueesta ja aikooko se käyttää siihen etuosto-oikeuttaan.”

Ilmajoen kunta on yksi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän omistajakunnista. Kun yhtymävaltuusto teki päätökset tietyistä koulutustarjonnan muutoksista, aloitettiin myyntineuvottelut kiinteistöjen sijaintikuntien kanssa.

Kunnat ovat aikanaan korvauksetta luovuttaneet kiinteistöt kuntayhtymälle ja vastaavasti saaneet kuntayhtymän peruspääomavastineen, jonka mukaisella osuudella ne toimivat kuntayhtymän omistajina ja ovat mukana päätöksenteossa.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja yhtymävaltuusto edellyttivät viimeksi vuonna 2018, että kuntayhtymän tyhjenevistä kiinteistöistä tulee päästä eroon.

Pappilantien kiinteistön osalta on neuvotteluja käyty Ilmajoen kunnan kanssa jo vuodesta 2016 lähtien ja esille nostettiin erilaisia vaihtoehtoisia toteutusmuotoja.

Ilmajoella sijaitsee myös kaksi muuta Sedun opetuskiinteistöä Ilmajoentie sekä uusimpana Rengonharju.

Myyntineuvottelut Pappilantien kiinteistöstä eivät johtaneet myönteiseen päätökseen kunnassa, joten kiinteistöt laitettiin avoimeen myyntiin. Tämäkään ei johtanut tulokseen, ja neuvotteluja jatkettiin myös Ilmajoen kunnan kanssa.

Ilmajoen kunta teki vuonna 2018 ostotarjouksen (1 €) Pappilantien kiinteistöstä, ja samalla jälkivastuita olisi jäänyt merkittävästi Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle.

Yhtymähallitus edellytti kauppahintana käytettävän kiinteistön tasearvon mukaista hintaa ja jälkivastuiden jäämistä ostajalle. Ilmajoen kunta ei hyväksynyt vastatarjousta, ja samanaikaisesti ilmaantui toinen ja myöhemmin vielä kolmas ostajaehdokas.

Näistä kaikista yhtymähallituksen päätöksistä lähetettiin pöytäkirjaotteet Ilmajoen kuntaan. Kunnan hallintojohtajan pyynnöstä kuntayhtymän lakimies on vielä toimittanut erikseen otteet pyydetyistä asiakirjoista.

Näistä toimitetuista asiakirjoista on kuntayhtymällä asianmukaiset asiakirjamerkinnät.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä sai ennen kaupan tekoa tiedon, että kunta ei aio käyttää etuosto-oikeuttaan.

Kaupan jälkeen saatiin (myyjä ja ostaja) tieto, että kunta käyttää etuosto-oikeuttaan. Tämän jälkeen kuntayhtymän tekninen johtaja on lähettänyt tiedon myös ostajalle ja informoinut asiaa sen mukaisena kuin etuostolaki (608/1977) edellyttää.

Kuntayhtymällä ei ole enää kaupanteon jälkeen kiinteistöön ja kaupan mukana uudelle ostajalle siirtyneeseen irtaimistoon omistuksellisia oikeuksia.

Juhani Mäki

yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Reija Lepola

kuntayhtymän johtaja, rehtori

Matti Yli-Lahti

tekninen johtaja

Johanna Peltokangas

lakimies

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset