Lukijoilta: Kestävyysvaje ja Suomen talouden suunta

Antti Rinteen hallitusohjelmassa ei ole otettu huomioon Suomen julkisen talouden pitkän aikavälin rahoitusongelmaa, jonka suuruus on jopa 10 miljardia euroa vuodessa.

Samanaikaisesti hallitusohjelmassa on suunniteltu 3 miljardin ”kertaluonteisia” menolisäyksiä, jotka on tarkoitus rahoittaa veronkorotuksilla, työllisyysasteen kasvulla ja 2 prosentin talouskasvulla.

Valitettavasti oletukset talouskasvusta ja työllisyyden kohenemisesta ovat liian optimistisia tässä taloustilanteessa.

Kauppasota, veronkorotukset ja työn tarjontaa heikentävät toimenpiteet varmistavat sen, että seuraavien vuosien aikana talouskasvu tulee hidastumaan 1 prosenttiin vuodessa.

Mikä sitten ratkaisuksi julkisen talouden kestävyysongelmaan? Taloustieteilijät Alberto Alessina, Carlo Favero ja Francesco Giavazzi (2019) ovat tutkineet julkisen sektorin ylivelkaantumista, talouskuria ja sen implementointia 200 eri valtiossa, vuosien 1970 ja 2014 välisenä aikana.

Heidän tutkimuksessaan talouskuri jaetaan kahteen eri talouskuri luokkaan: veroja nostavaan ja julkisia menoja vähentävään talouskuriin.

Menoja vähentävä talouskuri on Alessina & ym. tutkimuksessa todettu paremmaksi keinoksi parantaa julkisen sektorin kestävyys – ja velkaantumisongelmia.

Kuitenkin leikkaukset tekevät kipeää ja vaikuttavat monen suomalaisen arkeen. Tämän takia julkisen talouden rahoituksen turvaamiseksi ja tervehdyttämiseksi on toimeenpantava työn tarjontaa parantavia uudistuksia, luotava kilpailukykyinen ympäristö yritysten investoinneille ja kasvulle, sekä pohdittava kriittisesti julkisen sektorin menoja.

Jaakko Koskela

KTK, taloustiede

Vaasan Kokoomusnuoret

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset