Lukijoilta: Kelan kirje lääkäreille nosti taas opioidit kohuotsikoihin

Olemme saaneet lukea mediasta, että Kela antaa palautetta oksikodonia tai fentanyyliä määränneille lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Yhdysvaltojen opioidikriisin pelotevaikutuksella siitä on sitten saatu näkyviä otsikoita. Ja seurauksena on, että asiaan hatarasti perehtyneet leimaavat taas kipukroonikoita lääkkeiden väärinkäyttäjiksi.

Kipukapina (suljettu Facebook-ryhmä) kysyi palautekirjeestä Kelalta. Tällaisia kohdennettuja lääkemääräyspalautteita Kela antaa vuosittain. Tarkoitus on edistää rationaalista lääkehoitoa, joka ”perustuu yksilön terveydentilan edellyttämään tarpeeseen ja on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta ja yhdenvertaista.”

Tämän vuoden aiheeksi Kela on valinnut vahvojen opioidien käytön avohoidossa. Lääkäreille lähetetyssä kirjeessä valintaa perustellaan Yhdysvalloissa ilmenneellä opioidikriisillä ja Suomessa vuodesta 2017 merkittävästi kasvaneella sairausvakuutuksesta korvattavaa oksikodonia ostaneiden määrällä.

Kelan kirjeen liitteenä on professori Eija Kalson laatima artikkeli oksikodonin ja fentanyylin käytöstä avohoidossa. Siinä opioidien käytön lisääntymisen taustatekijöitä kuvattaessa kirjoitetaan pitkästi Yhdysvaltojen tilanteesta ja referoidaan sikäläisiä tutkimuksia.

Suomen tilanteesta Kalso kuitenkin toteaa, ettei Euroopassa ole Yhdysvaltojen kaltaista tilannetta ja että Suomessa avohoidossa määrättyjen opioidien kokonaiskulutus on vuodesta 2012 lähtien ollut laskussa. Oksikodonin ja fentanyylin kulutukset ovat kuitenkin kasvaneet.

Kalso selvästikin pyrkii rajaamaan opioidien käytön kovan akuutin kivun ja syövästä aiheutuvan kivun hoitoon: ”Muun pitkäaikaisen kivun hoidossa ei ole pystytty osoittamaan, että kipupotilaat saisivat opioideista enemmän hyötyä kuin haittaa.”

Artikkelissa luetellaan sitten laajasti opioidien haittavaikutuksia ja annetaan ”kuusi vinkkiä ongelmien välttämiseksi” vahvojen opioidien pitkäaikaisessa käytössä.

Yksi ”vinkeistä” on, ettei vahvoja opioideja suositella ”minkään pitkäaikaisen kivun hoitoon”. Yhden poikkeuksen artikkeli tekee: ”Pienelle osalla pitkäaikaisesta kivusta kärsiviä potilaita pitkäaikainenkin vahva opioidilääkitys voi olla perusteltu valinta.”

Kipukapina on ymmärtänyt, että Kelan kirje on laadittu Kalson aloitteesta. Ja valitettavasti kirje noudattaa Kalson nurinkurista logiikkaa. Aihe on kirjeen mukaan valittu Yhdysvaltojen tilanteen takia, mutta Suomessa ei ole mitään vastaavaa. Eivätkä suomalaiset lääkärit määrää lääkkeitä Yhdysvaltoihin.

Kipukapina kertoi Kelan tutkimuspäällikkö Leena Saastamoiselle, miten palautekirje saattaa vaikuttaa lääkäreiden harkintakykyyn. Monelta kipupotilaalta on jo lopetettu toimivat, pitkään kokeillut ja säädetyt kipulääkeyhdistelmät. ”Tämä ei suinkaan ole ollut palautekirjeen tarkoituksena”, sanoo kirjettä laatinut Saastamoinen.

Kipukapina toivoo (taas kerran), että Yhdysvaltojen tilanteen taivastelu ja Suomen asioiden siihen sekoittaminen lopetettaisiin. Toive lienee tosin turha niin kauan kuin muutama näkyvästi julkisuudessa esiintyvä lääkäri voi vapaasti korvata logiikan propagandalla.

Kipukapinakin haluaa, että opioidien käyttöä arvioidaan osana rationaalista lääkehoitoa; sitä yksilön terveydentilan edellyttämään tarpeeseen perustuvaa, vaikuttavaa, turvallista, taloudellista, laadukasta ja yhdenvertaista. Olisipa kaikki hoito Suomessa sellaista!

300 000 suomalaista kärsii vaikeista tai invalidisoivista kivuista. Tuhannet jäävät ilman asianmukaista hoitoa tai heiltä viedään lääkkeet perusteetta, lainvastaisesti. Sadat kipupotilaat ovat kokeneet nöyryytystä ja mitätöintiä kipupoliklinikoilla.

Olisiko jo aika saada näkyviin kipupotilaiden raadollinen arki ja lähteä korjaamaan sitä?

Sirpa Tahko

psykologi ja kipukroonikko

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset