Lukijoilta: Kansalaispuolue haluaa lisätä eriarvoisuutta

Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja Piia Kattelus kuitenkin vaati kirjoituksessaan (Ilkka 31.10 ja Pohjalainen 3.11.), että suomalainen sosiaaliturva on rajattava vain suomalaisille eli Suomen kansalaisille.

Hän oli saanut aiheen kirjoitukseensa siitä, kun yksi ihminen oli ollut sitä mieltä, että maahanmuuttajanaiset saisivat kotihoidontukea, vaikka veisivät alle kouluikäiset lapsensa kunnalliseen päivähoitoon.

Tätä sosiaaliturvan yksittäisasiaa minä ajattelen lapsen edun näkökulmasta. Eihän lapsi ole syntymäänsä syyllinen. On hyvä viedä lapsi päiväkotiin kotoutumaan Suomen kieleen ja kulttuuriin ennen kuin oppivelvollisuus alkaa. Jos äiti on pakolainen, niin hän noudattaa tietysti laadittua omaa kotoutumissuunnitelmaansa.

Noin 75 000 Suomessa syntyneellä on ulkomailla syntynyt puoliso. Minusta rakastumisesta ulkomaalaiseen ei pidä rangaista niin, että jätetään puoliso ilman sosiaaliturvaa.

Minun on vaikea kuvitella, että esimerkiksi minua hoitaneet maahanmuuttajalääkärit eivät pääsisi suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, vaikka ovat hyviä veronmaksajia, ennen kuin ovat saaneet Suomen kansalaisuuden.

Maahanmuutosta puhuttaessa käytetään usein sanaa maahanmuuttajat, vaikka tarkoitetaan heistä vain pakolaisia. Pakolaisia maahan muuttaneista on vain noin kuudennes. Näin taisi kirjoittajallakin käydä.

Ei pidä lyödä lyötyä, vainota vainottua. Muukalaiskateuden ja -vihan lietsonnalla minulta ei ääni irtoa.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi