Lukijoilta: Ilmajoen agrologeista Seinäjoen agronomeihin

Kynttilät syttyivät Seamk:n Ilmajoen kampuksen edustalla 11. joulukuuta. Agrologiopiskelijoiden viimeinen kuusijuhla oli takana, koska Seamk:n hallitus oli aikaisemmin tehnyt päätöksen teoriaopetuksen siirtämisestä Ilmajoelta Seinäjoelle, opiskelijoiden ja henkilökunnan vastustuksesta huolimatta.

Siemen siirtopäätökselle istutettiin jo Kataisen hallituskauden aikana, kun ammattikorkeakoulut päätettiin hallituksen toimesta yhtiöittää. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä ammattikorkeakoulujen ”autonomiaa”. Yhtiöittämisessä päätösvalta siirtyi Seinäjoen kaupungille.

Siirtoehdotuksen tultua julki Ilmajoen kunta tarjosi Seinäjoen päättäjille mittavia investointeja kampukselle. Tarjoukseen ei kuitenkaan tartuttu.

Vääryydestä ja takaiskuista huolimatta eteenpäin on mentävä. Tehtävää maakunnalla todellakin riittää.

Sedun luonnonvara-alan sekä agrologien käytännön opetus Ilmajoella jatkuu. Yrittäjäkumppanin johdolla laitetaan Ilmajoen opetusmaatilan oppimisympäristöä maan nykyaikaisimpaan kuntoon. Pt-opiskelijoita kannustetaan aktiivisesti ulkomaille vaihto-opintoihin. Seuraavaksi tulee panostaa voimakkaasti uusimman viljelyteknologian opetukseen. Yhteistyön tiivistäminen Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa avaa uusia mahdollisuuksia.

Maatalouden investointihakemuksia tarkasteltaessa Pohjanmaan maakuntien merkitys Suomen ruoka-aittana tulee entisestään kasvamaan. Rakennemuutoksen edetessä merkityksemme ruuantuotannossa kasvaa. Teollisuuden läheinen sijainti vahvistaa kehitystä.

Tästä lähtökohdasta maakuntamme tulee olla ykkönen agrologien koulutuksessa. Kisa investointeja tehneiden Mustialan ja Tarvaalan kanssa on kovaa. Framin koulutuksella on nyt näytön paikka. Seinäjoen ja Ilmajoen tuottaman kaksinapaisen oppimisympäristön on oltava paras paikka agrologiksi haluavalle. Menestyksekäs maatilayrittäminen edellyttää vahvaa luonnontieteellistä perustaa, talouden ja johtamisen osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Näihin Ilmajoen koulutus antaa Framille vahvan perinnön. Siirtopäätöksen perusteina käytetyt synergiaedut joutuvat nyt kovan tarkkailun alle.

Etelä-Pohjanmaa on alisuoriutunut tuotantokykyynsä nähden ruokaketjun tutkimuksessa. Luonnonvarakeskuksen henkilöstöstä vain murto-osa työskentelee maakunnassamme. Seamk:n sekä alan yritysten on aktiivisesti luotava uusia kumppanuussuhteita, jotta pystymme kasvattamaan rooliamme ruoka-alan tutkimuksessa. Meillä on parhaat lähtökohdat luoda tehokkaampaa, kestävämpää ja innovatiivisempaa ruokaketjua.

Maatalouden maisteriopintojen käynnistämiseen Seinäjoella tulee saada vihdoin vauhtia. Helsingin yliopiston maataloustieteisiin hakevien opiskelijoiden määrä ei vastaa sitä tasoa, jota muuttuva maatalous tarvitsisi.

Seinäjoella voitaisiin ryhtyä järjestämään maisteriopintoja sujuvana agrologiopinnoille. Jo nykyisellään monet Ilmajoen agrologeista ovat suorittaneet tämän polun, mutta koulutuksen järjestäminen Seinäjoella lisäisi varmasti maisteriopintojen vetovoimaa.

Maakunnan vahvuuksiin nojaten koulutus voisi alkuvaiheessa erikoistua liha- ja maitoteknologiaan, agroteknologiaan sekä kotieläintieteisiin. Maisteritutkintojen opetus voitaisiin järjestää yhdessä Vaasan yliopiston kanssa, jossa synergioita löytyisi energian, digitalisaation ja viestinnän saralta. Tämä olisi samalla konkreettinen askel kohti Pohjanmaan maakuntien yhteistä korkeakoulua.

Ruoka on Suomen tulevaisuuden kannalta yksi tärkeimmistä toimialoista. Sen menestys takaa maaseudun elinvoimaisuuden, ja tuo 340 000 työpaikkaa koko Suomeen.

Meillä ruokaa tuotetaan eläinten hyvinvoinnin ja ilmaston kannalta ensiluokkaisesti. Koulutetaan tulevaisuudessa maan parhaat osaajat kaikkiin sen tehtäviin täällä Etelä-Pohjanmaalla.

Risto Lahti (kesk.)

ministerin erityisavustaja

eduskuntavaaliehdokas

Ilmajoki

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset