Lukijoilta: Huono homma. Keltaiset sulkuviivat vaihtuvat valkoisiksi!

Tutkimuksilla on todisteltu, kuinka me nykyihmiset erotamme valkoiset yhä kehnommin. Mutta tästä vähät välitetään, kun tulevaisuuden robottiautojen tekninen näkö huomioi valkoisen kuitenkin keltaista paremmin!

Luulisi robottiautojen kehittäjien ja rakentajien huomioivan ihmisen, itsensä näkökyvyn etusijalla. Näin myös muokkaisivat tulevaisuuden robottiohjaukset värihavainnot ihmisten ehdoilla! Jos käykin niin, että robottiautoakin pitää ohjata enimmäkseen ihminen.

Tämän hetkisten uusien suunnitelmien ja päätöksienkin mukaan maanteillämme käynnistyy vuoden 2020 kesäkuun alussa kallis ja työläs tiemaalauksien muutostyö. Voimaan tulee uusi tieliikennelaki. Laki velvoittaa keltaisten sulkuviivojen värin vaihtamisen valkoiseksi.

Värin vaihto tapahtuu 3 vuoden siirtymäajalla. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta meinaa mietinnössään, että kolmea vuotta ei kuitenkaan hommaa vitkutella. Työ toteutetaan mahdollisimman nopeasti, että yhtenäisyys säilytettäisiin.

Suomen siirryttyä sulkuviivoissa valkoisiin, keltaista käyttää Euroopassa enää lähinnä Norja.

Keltaiseksi saavat jäädä väriltään ”valkoisen lain” voimaan tulon jälkeen risteysalueen pysäköintikiellosta kertova ruudukko, linja-auto- ja raitiovaunupysäkkien kanttikivet, lisäksi jotkin erikoisruutujen merkinnät.

Monet tahot ovat ehtineet ihmetellä tulevaa muutosta. Erityisesti siitä syystä, kun värin vaihtamiseen mennään kaukaisessa tulevaisuudessa häämöttävien itseohjaavien robottiautojen yleistymisen ehdoilla. Mainittujen menopelien ”konenäkötekniikan” kerrotaan hoksaavan navigoida varmemmin valkoisella viivoitetuilla teillä!

Uudessa laissa on jätetty huomioimatta Suomen lumiset olosuhteet tulevaisuuden autohömpötyksien hyväksi. Keltainen väri on totuttu oivaltamaan valkoista huomattavasti määräävämmäksi.

Teillämme on monien kuukausien aikana myös ohut lumi- ja jääpinta, vaikka kuinka tyynni lanattaisiin. Lumen ja jään läpi näkyvät kaltaiset sulkuviivat huomattavasti paremmin kuin valkoinen! Tämä on ollut todettavissa jo kuluvana syksynäkin, kun jo ohuita lumi- ja jääkerroksia on peittänyt tien pintoja. Vertailtaessa keltaisen ja valkoisten sulkuviivojen näkyvyyttä Suomen olosuhteissa, toteaa keltaisen olevan ylivertaisesti tehokkaamman.

Suomalaisen maalaisjärjen mukaan pitäisi robottiautot lailla kieltää. Jos jollakin on niin huono kunto, että ei kykene enää auton ajamisenkaan, niin autoilusta pitäisi luopua.

Turvallisemmasta liikenteestä ei ainakaan kyse robottiautoissa, kun nyt kokeiluvaiheessakin ”suuressa maailmassa” on tapahtunut useita kuolemiin johtaneita onnettomuuksia.

Eli, taaskin on tekeillä uudistus, joka tiedostetaan jo ennakkoon käytännössä huonoksi hommaksi !

Pentti Hautala

Töysä

Kommentoi