Lukijoilta: Hoitajamitoitus pelastuslaitoksen näkökulmasta

Mikä on pelastuslaitoksien osuus vääriin käytöksiin palvelukodeissa? Kuinka vuosittaiset tarkastukset on hoidettu?

Palvelukotien henkilökunnan määrään vaikuttaa rakennuksen poistumisturvallisuus ja tätä turvallisuutta on pelastuslaitosten valvottava pelastuslain määräyksellä. Poistumisturvallisuus on aina näissä kohteissa määriteltävä, etenkin jos kohteessa ei ole automaattista sammutusjärjestelmää ja paloilmoitinta.

Mm. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on poistanut tällaisten ja muidenkin erityiskohteiden tarkastavia palomestareita ja palotarkastajia kunnista ja tilalle on valittu palomiehiä. Viimeisessä palopäällikköjen määräaikaisessa valinnan yhteydessä myös heiltä poistettiin tarkastusvelvollisuus.

Pelastuspäälliköt ja pelastusjohtaja eivät ole koskaan tehneet palotarkastuksia, kylläkin operatiivista varallaoloa, koska siitä saa erikseen muhkean päivystyskorvauksen.

Näin hyvä veli -verkosto on laajennettu ja heidän kauttaan myös muutamalle paloasemalle. Erityiskohteiden palotarkastus on huonontunut huomattavasti, näin myös hoitolaitosten poistumisturvallisuuden valvonta.

Tilalle on tullut myös pelastuslaitosten tarkastuksissa omavalvonta, sillä johto kaunistelee tarkastustilastoja. Omavalvonta ei ole palotarkastustoimintaa ja sillä on vastaava merkitys kuin nyt puhutulla hoitolaitosten omavalvonnalla, eli ei juuri mitään merkitystä.

Oikein tehty palotarkastus vaatii tarkastajalta itsensä likoon laittamista, lakien ja määräysten tuntemusta, tasapuolista kohtelua ja motivaatiota asioiden kuntoon saamiseksi. Tätä työtä tehneenä tiedän, että ystäviä tässä työssä ei ole. Ainut ystävä on laki ja määräykset. Vastustus on ollut kovaa hoitolaitosten vastuuhenkilöiden osalta ja näyttää, että he ovat tähän asti menestyneet vastustuksessaan.

Kunnat eivät saa kiitosta muustakaan hoitolaitosten toiminnastaan. Kunnan heille kuuluvaan valvontaan ei ole kiinnitetty huomiota, vaikka on tuotu palotarkastuspuutteet heille tiedoksi.

Toiminnanharjoittajina kuntien ao. vastuuhenkilöt ovat keksineet palveluasumiselle uusia nimikkeitä, että voisivat jäädä pois pelastuslain vaatimista poistumisturvallisuuden tarkastelusta palvelukodissa ja näin poistaa esimerkiksi yöhoito sieltä. Tällaisia asioita on vireillä jatkuvasti.

Asiasta irti päästäkseen kunnat ovat sysänneet kohteita yksityisille, joista viime aikoina on kerrottu.

Kotihoidossa hoidetaan liikuntakyvyttömiä muistisairaita ihmisiä, jotka ovat täysin poistumisturvattomia. Pelastuslain vaatimuksetkaan eivät heihin ulotu. Tähän ovat syyllisiä maamme valtiolliset lain laatijat, jotka ovat asioista päättäneet.

Välinpitämättömyydellä ja säästämisellä vanhuksiamme ja muita hoiva-apua tarvitsevia kuolee.

Rahat ovat aivan jossain muualla.

Ossi Laitala

evp palomestari/palopäällikkö

E-P:n pelastuslaitos/Alahärmän kunta

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset