Lukijoilta: Evijärvi maksattaa kunnanhallituksen tunaroinnin kuntalaisilla

Evijärven kunnanvaltuusto päätti 17.6.2019 keskustalaisten äänin 10–7, että kuntalaiset maksakoot Evijärven kunnanhallituksen vuonna 2013 tekemän lainvastaisen päätöksen kulut, eikä lainvastaisen päätöksen tehneitten tarvitse avata lompakkoaan asian johdosta.

Tapaus juontuu kunnanhallituksen päätöksestä 19.8.2013 hankkia lakimies valmistelemaan tutkintapyyntöä, koska kuntalaiset olivat kehdanneet arvostella silloisen kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen jäsenten toimintaa.

Arvostelu aiheutti kunnanhallituksen näkemyksen mukaan mielipahaa, ja kunnanhallitus hankki lakimiehen kunnan kustannuksella.

Päätöksestä valitettiin, ja hallinto-oikeuden käsittelyssä kunnanhallitus vaati valituksen tehneiltä kuudelta evijärveläiseltä kultakin 2 000 euron korvausta kunnalle aiheutuneista kuluista. Kunnanhallituksen oikeudessa virkavastuulla vaatima summa oli yhteensä siis 12 000 euroa.

Hallinto-oikeus kumosi kunnanhallituksen päätöksen ja totesi, et-tei kunnan toimialaan kuulu suojella kunnanjohtajan, eikä luottamushenkilöittensä kunniaa verovaroin.

Lainvastaisen päätöksen aiheuttama lakimiehen lasku kunnalle oli 3 180,60 euroa. Lisäksi on laskettava kuluksi kunnanhallituksen virkavastuulla oikeudelle ilmoittama 12 000 euron kulu, jolloin loppusumma ylittää 15 000 euroa.

Kunnanhallituksen vastuukysymys asiassa on ollut jo 21.6.2016 kunnanvaltuuston päätettävänä, jolloin omassa asiassaan äänesti useita keskustapuoluelaisia kunnanvaltuutettuja.

Allekirjoittanut valitti päätöksestä yhdessä valtuutettu Kattilakosken kanssa hallinto-oikeuteen, joka totesi valtuuston tekemän päätöksen laittomaksi jääviyksien vuoksi.

Evijärven tunnuslause on ”Itseään suurempi kunta”, mutta kunnan hallinnon surkea taso näkyy tämän päätöksen kiemuroissa.

Surkeinta on ehkä se, ettei Evijärvellä todellisuudessa näytä olevan edes tarkoitustakaan ryhdistäytyä, vaan toimivaltansa ylittäneet eivät joudu mihinkään vastuuseen tekemisistään.

Kunnanhallitus pyrki tilanteeseen, jossa kunnan hallinnon toimintaa arvosteleva olisi voitu syyllistää kuntalaisen omilla verorahoilla hankitun lakimiehen toimin.

Kuntalaisten vaientaminen ja tiedon pimittäminen kuntalaisilta muodostui 2013 alkaen Evijärven keskustavetoisen kunnanhallituksen kärkihankkeeksi.

Hanke on nyt todettu itseään suuremmaksi tunaroinniksi.

Hyvä niin, mutta paikallishallinnon harjoittama osaamaton ja vastuuton toiminta vie yleistä uskottavuutta poliittiselta päätöksenteolta ja lisää kasvualustaa populismille. Siksi tällä Evijärven hallinnon jatkuvalla tunaroinnilla on laajempaa merkitystä.

Lasse Vertanen

kunnanvaltuutettu (sd.), Evijärvi

Kommentoi