Lukijoilta: Etelä-Pohjanmaan opiston raiskauksen selvittämisestä

Ilkka-lehden uutisoinnin (15.1.2019) mukaan opiston rehtori Kyösti Nyyssölä ja apulaisrehtori sekä varanotaari Tuija Jaakonaho ovat oikeustieteellisestä näkökulmasta selvittäneet perusteellisesti mahdollisen rikosepäilyn. Tilanne on heidän mukaansa osoittautunut rakkaussuhteen välienselvittelyksi.

Rehtori Nyyssölä kertoo, että perättömistä asioista ei saa lähteä ketään syyttämään. Nyyssölä on eri uutisoinneissa osoittanut suhtautuvansa erittäin myönteisesti turvapaikanhakijoihin, joita on myös E-P:n opistolla.

Hyvää tässä uutisoinnissa on se, että oppilaiden vanhemmat ja opiskelijat saavat tietoonsa, että E-P:n opistolla on mahdollista tapahtua tällaistakin maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien välillä.

Huonoa, tai pikemminkin typerää, tässä uutisessa on se että Nyyssölä myöntää rikkoneensa virkavelvollisuuttaan.

Rehtorin virkavelvollisuuteen olisi kuulunut tehdä vakavasta rikosepäilystä välittömästi tutkintailmoitus esitutkintaviranomaiselle, eli poliisille, joka käynnistää asiasta esitutkinnan. Epäilyä ei olisi saanut antaa vastapuolen tietoon, kuten Nyyssölä on tehnyt. Nyyssölä on vaikeuttanut poliisin esitutkintaa. Todennäköistä on, että mahdollinen pidättäminen ja kotietsintä todisteiden keräämiseksi ja esitutkinnan turvaamiseksi eivät enää tuota tulosta syyllisyyden tai syyttömyyden selvittämiseksi. Erityisesti asianosaisen, mutta myös vastaajan, oikeusturvaa on vakavasti loukattu.

Poliisilla on seksuaalirikosepäilyn kohdistuessa alaikäiseen, tähän erikseen koulutettu henkilöstö. Seksuaalirikosten kohteeksi joutuneiden henkilöiden kuulustelut videoidaan siten, että jos asian edetessä oikeuteen, ei asianosaisten tarvitse enää kohdata.

Rehtori Nyyssölällä ei ole toimivaltaa selvittää tällaista rikosepäilyä. Nyyssölä on ilman toimivaltaa, omalla kokoonpanollaan, suorittanut esitutkinnan, syyteharkinnan ja vieläpä tuomioistuimen tehtävät.

Raiskaus on vakava henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos. Syyteoikeus raiskauksesta vanhentuu kymmenessä vuodessa, paitsi jos uhri on alaikäinen. Raiskausta ei siis ole myöhäistä ilmoittaa, vaikka siihen ei olisi pystynyt heti tapahtuneen jälkeen. Raiskaus on vakava rikos, joka on vastoin seksuaalista itsemääräämisoikeutta, joka taasen on ihmisoikeus.

Monesti maahanmuuttajataustaisen tekemän ja alaikäiseen kohdistuneen raiskausepäilyn johdosta tulee vanhemmille halu suojella tyttöä häpeältä ja siksi jättää tutkintailmoitus tekemättä. Mahdollista on, että poliisi, syyttäjä ja tuomioistuin päätyvät toteamaan vastaajan syyttömäksi. Tuomio voi olla myös juuri päinvastoin. Toivon suuresti, että tämä alaikäinen tyttö ja hänen vanhempansa pitävät kiinni oikeusturvastaan ja vievät asian poliisin käsiteltäväksi, valitettavaa on että mahdolliset todisteet on ehditty hävittämään.

Poliisin tilastojen mukaan Ilmajoella on tehty 2018 vuonna viisi alaikäiseen kohdistunutta seksuaalirikosepäilyä. Tämä Nyyssölän selvittämä tapaus ei edennyt lainkaan poliisille.

Asian ulkopuolelta, Ilmajoelle esitetään turvapaikanhakijoille yht. 42 kuntapaikkaa seuraavalle kolmelle vuodelle, mutta asia käsiteltäneen vasta vaalien jälkeen. Arvaatte varmaan miksi?

Juha Mäenpää

Ilmajoki

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset