Lukijoilta: Elintarviketeollisuus on vahvasti mukana kehittämässä energiatehokkuutta

Suomessa puhutaan paljon liikenteen ja energiateollisuuden mahdollisuuksista energian käytön tehostamisessa. Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden ala, joka työllistää maamme ruokaketjussa suoraan ja välillisesti noin 340 000 henkilöä. Myös ruokien ja juomien valmistuksessa energian tuottamisella ja sen käytön tehokkuudella on siten merkittävä rooli. Huoli ilmastonmuutoksesta on voimakkaasti esillä elintarvikealalla.

Elintarviketeollisuudessa energiaa kuluu kylmäketjun ylläpidon vaatimaan jäähdytykseen, lämpöön ja höyryyn sekä tuotantoprosessien tarpeisiin. Alalla on pitkät perinteet energian säästämisessä, ja yritykset ovat tehneet vapaaehtoista työtä sen eteen jo kauan ennen EU-velvoitteita – onhan vapaaehtoinen energiatehokkuuden sopimusmalli ollut käytössä peräti 20 vuotta. Elintarvikealan ja koko Suomen säästötavoitteissa yritysten vapaaehtoisilla toimilla on merkittävä rooli.

Helpoimmat ratkaisut energian käytön tehostamisessa on jo pääosin tehty. Esimerkiksi hukkalämmön talteenotto, led-valaistukset ja uusiutuvat polttoaineet ovat laajasti käytössä. Mitä pidemmälle mennään, sitä haastavammaksi uusien kohteiden löytäminen muuttuu. Tarvitaan uusia innovatiivisia avauksia, joiden kautta voidaan saavuttaa todennettavia hyötyjä.

Yksi esimerkki uusista vaihtoehdoista on Atrian Nurmon tuotantolaitoksella käyttöön otettu aurinkosähköpuisto. Atria Suomen yhdessä Solarigo Systems Oy:n kanssa toteuttama Atrian Aurinko on Suomen suurin teollinen aurinkosähköpuisto. Se kuuluu myös TEM:in energiakärkihankkeisiin.

Vastaavalla konseptilla ja tässä kokoluokassa toteutettuja aurinkosähköhankkeita ei Suomessa ole aiemmin nähty. Paikallisesti tuotetulla, päästöttömällä sähköllä korvataan vuositasolla viisi prosenttia tehtaan tarvitsemasta sähköstä eli noin 5 600 megawattituntia. Tämä määrä riittäisi 3 000 kerrostalohuoneiston sähkönkulutuksen tarpeisiin. Hanke vähentää kokonaispäästöjä ja parantaa energiatehokkuutta. Atrian Aurinko tuotti valmistuessaan noin kymmenesosan kaikesta Suomessa tuotettavasta aurinkoenergiasta.

Oleellista hankkeessa on, että se edesauttaa teknologista kehitystä ja uuden teknologian käyttöönottoa. Hankkeesta saatavat keskitetyt tiedot ja kokemukset hyödyttävät toimijoita laajasti. Palvelukonsepti on monistettavissa, alueellisesti laajennettavissa ja siirrettävissä eri toimialoille. Konseptin voi viedä myös kansainvälisille markkinoille. Seuraavassa vaiheessa hanke jatkuu sähkön varastointiin ja ohjaukseen liittyvillä selvityksillä.

Kestävä kehitys ja vastuullinen ruoantuotanto edellyttävät, että hyödynnämme luonnonvaroja ja raaka-aineita tehokkaasti ja kehitämme jatkuvasti uusia toimintamalleja. Tehokas energian käyttö sekä uusien teknologioiden käyttöönotto ja hyödyntäminen parantavat toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Tapani Potka

johtaja, tilaus- ja toimitusketju

Atria Suomi Oy

Jukka Muilu

partneri

Solarigo Systems Oy

KommentoiLuetuimmat pääkirjoitukset