Lukijoilta: Eläkkeitä hoidetaan vastuullisesti

Martti Murtola kirjoittaa (Ilkka 9.8.), että jokainen on itse tienannut eläkkeensä. Tosiasiassa jokainen työssäkäyvä sukupolvi turvaa kukin vuorollaan eläkkeellä olevien toimeentulon.

Työeläkkeet rahoitetaan työansioista perityillä työeläkemaksuilla. Niistä valtaosa menee suoraan työeläkeyhtiöiden ja -laitosten maksamiin työeläkkeisiin.

Työtä tekeviltä kerättyjen työeläkemaksujen lisäksi osa eläkemenoista rahoitetaan työeläkevaroista. Työeläkevarallisuutta on rahastoitu jo 200 miljardia euroa. Työeläkelaitokset sijoittavat varoja tuottavasti ja turvaavasti. Varoja ei voi käyttää muihin tarpeisiin kuin eläkkeiden maksamiseen.

Eläkkeiden varassa elää jo noin 1,5 miljoonaa suomalaista. Joka kuukausi tilille maksettavat työeläkkeet ovat heille työuran jälkeistä jatkopalkkaa, tasaista tuloa eläkeläisen kukkaroon.

Yleistä työeläketurvaa on kehitetty koko sen 56-vuotisen historian ajan kattavammaksi ja eläkkeet ovat yleisesti parantuneet. Näin on kyetty toimimaan siitäkin huolimatta, että työikäisiä on yhä vähemmän suhteessa eläkkeellä oleviin.

Työeläketurvaa on hoidettava siten, että nykyiset eläkemaksujen maksajat saavat heille nyt kertyvät työeläkkeet.

Kimmo Kontio

tiedottaja

Eläketurvakeskus

Kommentoi